”Endast en hundattack inte grund för skyddsjakt”

Olof Liberg från vargprojektet Skandulv tror inte att ansökan om skyddsjakt på varg i Hasselforsreviret kommer att beviljas.
– En standard som utkristalliserats är att det krävs fyra attacker på hundar i ett vargrevir för att skyddsjakt ska beviljas. Så vitt jag vet har det bara skett en hundattack i Hasselforsreviret, säger Olof Liberg till Karlskoga-Kuriren.

Det var vid Eka, söder om Åtorp, som en jakthund dödades av en varg i oktober.

Forskarna i Skandulv har egentligen inte så mycket att säga till om när det kommer till beviljandet av skyddsjakter, eftersom de inte är en remissinstans. Men Olof Libergs personliga åsikt är att bara en attack på hund inte är skäl nog för att bevilja skyddsjakt.

Slutet för reviret?

Olof Liberg säger också att det inte kan uteslutas att skyddsjakten kan innebära slutet för vargreviret, eftersom det inte består av så många vargar. Man tror att reviret består av ett vuxet par och indikationer visar på att de har fått en valpkull under sommaren. Innan spårning kan ske med hjälp av snön är det ännu osäkert hur många vargar som finns i reviret.

– Finns det valpar så kan de få svårt att överleva om föräldradjuren skjuts, säger Olof Liberg till Karlskoga-Kuriren.

Viltskadecenter Grimsö är däremot remissinstans när det gäller skyddsjakter. Men Jens Karlsson, vargforskare på Grimsö, har ännu inte sett ansökningarna om skyddsjakt i Hasselforsreviret och vill inte uttala sig om den.