England planerar inplantering av älg och lodjur

I England finns det planer på att skapa större naturreservat och återintroducera sedan länge utrotade arter som älg, lodjur och vildsvin.

Enligt Keith Kirby på det brittiska miljödepartementet, som just nu utreder frågan, är det troliga första steget i ett sådant projekt att knyta ihop mindre, redan befintliga reservat, i större sammanhängde naturreservat.
Han berättar för tidningen The Times att de delar av bör vara mest lämpliga för detta projekt är höglänta områden som Exmoor, Dartmoor, Northumberland och Lake District.
Det pågår redan vissa återintroduceringsprojekt, till exempel av bäver, som varit utrotad från de brittiska öarna i 500 år. Sedan 2004 har det gjorts små årliga utsättningar great bustards chicks, en fågel som varit utrotad i Storbritannien sedan 1832. Fågeln är den tyngsta flygande fågeln i världen med vikter över 20 kilo.

Lodjur, björn och varg
Och nu talar man om återintroducering av både älg och vildsvin, samt på sikt även större predatorer, i första hand lodjur.
Kirby menar att lodjuren är ett bra första steg, eftersom de är för små för att utgöra något hot mot människor. I förlängningen kan man också tänka sig större rovdjur, som varg och björn, men det måste först accepteras av allmänheten.
Keith Kirby tror att norra England kan hysa mellan 400 och 500 lodjur, som varit utrotade från den brittiska faunan i 1 300 år.

Holland förebild
England hämtar en del av inspirationen till de här projekten från ett holländskt reservat, Oostvaardersplassen-reservatet, öster om Amsterdam. Det handlar om cirka 7 000 hektar stort område där det i dag lever primitiva häst- och boskapsraser i vilt tillstånd. Det finns också planer på att plantera ut europeisk bison i reservatet.
I Storbritannien finns det inga så stora statliga reservat i dagsläget. Men en del privata markägare har planer på att återintroducera viltarter i den brittiska faunan. Ett känt sådant exempel är Paul Lister i Skottland, som äger omkring 9 000 hektar och har släppt ut vildsvin, några älgar, samt bävrar på sina marker. Han vill också plantera in lodjur, samt varg, som varit utrotad i Storbritannien i 270 år.