Foto: Dogtech Bidrag ges till halva kostnaden för västen samt vargstål.

Enklare att ansöka om bidrag till skyddsväst för hund

I takt med att vargstammen sprider sig i landet har behovet av att skydda jakthundar ökat. Och för att göra det enklare att söka bidrag till godkända skyddsvästar har länsstyrelserna nu tagit fram en gemensam e-tjänst.

Att jägare kan söka bidrag till skyddsvästar, som används av drivande och ställande jakthundar och ska förebygga skada vid ett eventuellt angrepp av varg, är inget nytt. Men länsstyrelsernas gemensamma e-tjänst ska göra det enklare att ansöka.

Fler som berörs

Kriterierna för att bidrag ska beviljas har hittills skilt sig lite mellan länen. Dessutom är det i dag fler län i landets södra del som berörs av varg än för bara några år sedan.

– I grunden gör de 21 länsstyrelserna fortfarande sina egna prövningar. Men i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet – där de flesta vargarna finns – har man nu tagit fram gemensamma riktlinjer för att bevilja bidrag till skyddsvästar. Det ska inte spela någon roll om man bor i Torsby eller Skärholmen, säger Tobias Hjortstråle, förvaltningsledare vilt på länsstyrelserna i Sverige, som har varit med och tagit fram e-tjänsten.

Max 5 000 kronor

I samtliga län gäller att bidrag bara ges till skyddsvästar som har testats och rekommenderas av Viltskadecenter, och endast till halva kostnaden för västen samt vargstål. Högsta belopp som går att få är 5 000 kronor. Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året och bidrag utbetalas till max en hund per sökande och år.

Om man inte bor där man jagar så sorterar e-tjänsten så att bidragsansökan hamnar hos rätt länsstyrelse. En person kan bara beviljas bidrag i ett län.