Ett unikt projekt för dovhjortförvaltning startar i Sörmland.
Foto: Mikael Moilanen Ett unikt projekt för dovhjortförvaltning startar i Sörmland.

Erbjuds hjälp med dovförvaltning

Ett nytt dovhjortprojekt inleds av länsstyrelsen i Sörmland. Skötselområdena för älg och kronhjort erbjuds forskar- och experthjälp för att få en bra förvaltning av dovstammarna, berättar SVT Sörmland.

Dovhjortarna ska räknas och en avskjutningsplan fastställas.
Länsstyrelsen erbjuder föreläsningar och utbildningar av forskare och experter till de skötselområden, markägare och jägare, som vill ingå i projektet.

”Markägarna bestämmer”
Skötselområdena får också hjälp att analysera hur förvaltningsplanerna fungerat.
– Det är markägarna som till syvende och sist bestämmer hur många dovhjortar man ska ha kvar och hur många som ska skjutas, säger Johan Varenius på länsstyrelsen Sörmland, till SVT Sörmland.
Projektet är det första i sitt slag i Sverige och finansieras av Naturvårdsverket.