EU-kommissionen gör inga ändringar av art- och habitatdirektivet. Därmed får inte medlemsländerna större bestämmanderätt i frågor om bland annat vargförvaltning.
Foto: Martin Mecnarowski / Shutterstock.com EU-kommissionen gör inga ändringar av art- och habitatdirektivet. Därmed får inte medlemsländerna större bestämmanderätt i frågor om bland annat vargförvaltning.

EU ändrar inte artdirektivet

EU-kommissionen har beslutat att inte ändra art- och habitatdirektivet, som skyddar bland annat varg, skriver ATL.

På onsdagen kom beskedet från EU-kommissionen, som genomfört en översyn av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet, som är till för att skydda den biologiska mångfalden.
Detta innebär att medlemsländerna inte får den efterfrågade rätten att själva bestämma mer om skydd av arter som anses vara hotade, som i Sveriges fall varg och lavskrika.
EU-kommissionen menar att det inte är några fel på lagarna utan att de inte tillämpas rätt. De tycker att det behövs en bättre samordning med bredare socioekonomiska mål och att det ska tas fram en handlngsplan.