EU-besked om vargjakten dröjer

Den svenska vargjakten är uppenbart en knivig fråga för EU-kommissionen. I dag, den 12 november, skulle besked komma hur kommissionen ser på EU-anmälningen av licensjakten. Men beskedet dröjer.

Bevarandeorganisationerna har anmält den svenska vargjakten till EU i hopp om att den stoppas. I sin anmälan anser man att Sverige bryter mot EU:s regler genom att tillåta jakt på en vargstam som man betraktar som starkt hotad.
EU ska yttra sig och meddela om man inleder så kallat formellt överträdelseärende mot Sverige. Det kan i slutändan hamna i EU-domstolen. Men det kan också avskrivas.

Många journalister ringer
I dag, fredagen den 12 november skulle det komma svar hur EU ser på saken.
– Det är mängder av journalister som ringer och frågar. Jag har talat med kommissionens tjänstemän och svaret från EU dröjer. Förhoppningen är att det skall komma före november månads utgång – 24 november nämndes som ett möjligt datum, säger Eric Degerbeck, informatör vid EU-kommissionen i Sverige.

• Är det ett svårt ärende för EU, eftersom man inte hinner i tid?
– Jag vet inte om man kan dra den slutsatsen. Samtal pågår fortfarande och därför dröjer svaret, svarar Eric Degerbeck.

• Men om beslutet var lätt att ta, skulle det väl ha gått snabbt.
– Ja, den tolkningen kan man kanske göra, svarar Eric Degerbeck.