EU-myndigheten för livsmedelssäkerhet kräver att minst 67 procent av EU-ländernas vildsvin skjuts bort för att stoppa spridningen av svinpest. Det kan även bli utfodring som ger kemisk kastrering och reglering av enskildas slakthantering.
Foto: Mostphotos EU-myndigheten för livsmedelssäkerhet kräver att minst 67 procent av EU-ländernas vildsvin skjuts bort för att stoppa spridningen av svinpest. Det kan även bli utfodring som ger kemisk kastrering och reglering av enskildas slakthantering.

EU-krav på ökad vildsvinsjakt

Vildsvinsjakten borde ökas för att få bort minst 67 procent av bestånden. Det kräver EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet, EFSA, inför risken att den afrikanska svinpesten når fler EU-länder. Dessutom ska det bland annat undersökas om vildsvinen kan kastreras kemiskt.

European Food Safety Authority, EFSA, kom nyligen med en prognos över hur svinpesten kan spridas ytterligare i EU. EFSA trodde att sjukdomen kunde sprida sig i sydvästlig riktning. Kroatien, Slovenien och Grekland pekades ut som högriskländer.
Sedan prognosen levererades har ett fall av den afrikanska svinpesten påträffats i en avelsbesättning i Grekland, rapporterar Maskinbladet.

Minst 67 procent bör skjutas bort
Vildsvin förökar sig snabbt. Jagas de starkt skulle bestånden kunna stabiliseras, tror EU-myndigheten. EFSA anser att minst 67 procent av bestående borde fällas årligen.  Men det finns undersökningar som visar att via bestånd med vildsvin ökat 77 procent, trots att 80 procent av vildsvinen fällts.
Det ska även undersökas om vildsvinsstammarna kan begränsas med kemiska hjälpmedel. EFSA vill ha mer forskning om oral kastration, det vill säga att utfodra vildsvinen med kemiska preparat för att få begränsad fortplantningsförmåga.  Försök visar att oral kastration har fungerat. 

Slakthanteringen kan regleras
EFSA vill också ha mer forskning om till exempel hur vildsvinen beter sig vid självdöda djur och hur kontakterna sker mellan olika vildsvinsflockar.
EFSA vill också veta om insekter kan bidra till att sprida den afrikanska svinpesten.
Kanske behövs, enligt EFSA, även reglering av slakthanteringen hos enskilda för att undvika att smittat kött sprids.