EU-nej till dansk vargjakt

EU motsätter sig eventuell jakt på varg i Danmark. Danmarks Naturfredningsforening har skrivit till EU-kommissionen och begärt besked. Svaret är att vargen är fredad.

Naturfredningsforening menar också att vargen i Danmark inte innebär någon risk. Men många vill ha bort de vargar som nu håller på och etablerar sig i Danmark.

Majoritet för jakt
I den danska riksdagen, Folketinget, finns det politisk majoritet för att besluta om vargjakt. Till exempel menar Dansk Folkeparti i ett uttalande till siten Altinget att det inte finns utrymme för vargen i Danmark. Förr eller senare blir det ett möte mellan varg och människa. Då måste det finnas en handlingsplan.
EU:s habitatsdirektiv tillåter åtgärder mot varg först när alla nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits. Då åsyftas till exempel hägn kring får.