Foto: FacePanelen som dryftade vapendirektivet vid ett möte med EU:s intergrupp för jaktfrågor. I mitten rapportören Vicky Ford. Längst bort: Torbjörn Larsson, som representerade organisationen för nordiska jägare, där bland andra Jägarnas Riksförbund ingår.

EU-politiker risade vapendirektivet

”Kommissionen skjuter sparvar med kanon”
Under ett möte i Bryssel i går riktade EU-parlamentariker som ingår i intergruppen för jaktfrågor hård kritik mot EU-kommissionens förslag till ett nytt vapendirektiv. – Kommissionen skjuter sparvar med kanon, kritiserade EU-parlamentarikern Bendt Bendtsen, vice ordförande för intergruppen för jaktfrågor.

Face, lobbyorganisationen för cirka sju miljoner jägare i EU-länderna, var med och arrangerade en paneldebatt för att dryfta vapendirektivet.
I panelen ingick bland andra den brittiska EU-politikern Vicky Ford, som är rapportör och ansvarig för att lotsa fram ett nytt vapendirektiv.
Hon konstaterade att EU-kommissionen misslyckats med den ursprungliga ambitionen att freda skyttar och jägares intressen. Det som skrivits i förslaget om ett nytt vapendirektiv återspeglar inte det ursprungliga uppsåtet, förklarade Vicky Ford.

Stöd för den svenska linjen
EU-politikerna i intergruppen för jakt gav stöd för den svenska linjen om subsidiaritetsprincipen, enligt ett pressmeddelande från Face.
Justitieutskottet i riksdagen har gjort ett klart ställningstagande i den frågan.
Den nyheten kan läsas här:
Det innebär att EU-kommissionens förslag att tvinga fram bland annat femåriga vapenlicenser även för jaktvapen, och att ska behövas läkartest för att få förnya vapenlicensen, inte är en fråga för EU-lagstiftning. Sådana frågor ska avgöras av lagstiftarna på nationell nivå.
EU-politikerna som deltog i intergruppmötet uttryckte oro över att det föreslagna totalförbudet mot civila vapen som liknar militära skjutvapen. Det kan drabba skyttar som tävlar på OS- eller VM-nivå.

Talade för de nordiska jägarna
Jägareförbundets Torbjörn Larsson är vice ordförande i Nordisk Jägersamvirke, där även Jägarnas Riksförbund ingår. Därmed representerade han omkring 600 000 jägare i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island vid mötet.
– Jägare är laglydiga medborgare som inte skapar problem, konstaterade han som paneldeltagare.
EU-kommissionens förslag verkar rikta in sig på ett icke-problem, poängterade Torbjörn Larsson. Han sällade sig till kören som kritiserar ett förbud mot halvautomatiska studsare.

Halvautomatiska jaktstudsare behövs
Det skulle drabba både handikappade och kvinnliga jägare samt begränsa möjligheterna att jaga storvilt, varnade Torbjörn Larsson.
EU-parlamentarikern Bendt Bendtsen, vice ordförande för intergruppen för jaktfrågor, dömde ut förslaget om ett nytt vapendirektiv:
– Kommissionen skjuter sparvar med kanon, deklarerade han.
– Skyttar och jägare är inte de som utför terror i Europa och inga legala vapen har använts vid de terrordåd som utförts – endast illegala vapen, tillade Bendt Bendtsen.

”Det är oacceptabelt”
Även EU-parlamentarikern Karl-Heinz Florenz, ordförande för intergruppen, tycker att förslaget bör hamna i papperskorgen:
– Det är oacceptabelt att hindra laglydiga medborgare med onödiga och oproportionerliga restriktioner, som inte skulle ge några fördelar när det gäller säkerhet i ett område som redan är föremål för omfattande regelverk på nationell nivå.

Sverige ses som ett föredöme
I sammanhanget framhölls Sverige som ett föredöme, där det är strikt licenskontroll bland annat när vapen säljs med hjälp av annonser och webbkontakter. Då behövs inget EU-förbud mot internethandel med vapen, som skulle drabba jägare och skyttar, framhöll de jaktvänliga EU-politikerna under mötet.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...