Foto: Mostphotos EU tar omtag på frågan om förbud mot handel med sälprodukter, nu vill unionen ta del av medborgarnas syn på saken.

Ge EU dina synpunkter om förbudet mot sälprodukter

(UPPDATERAD) EU-kommissionen vill veta vad medborgarna tycker om förbudet mot försäljning av sälprodukter. Nu kan du göra din röst hörd fram till början av augusti.

Som ett första steg förbjöd EU import av skinn från sälkutar 1983. 2009 tog unionen ytterligare ett steg och införde vad som i praktiken kom att innebära ett totalt förbud mot handel med sälprodukter.

Drivit frågan

Jägarnas Riksförbund har under lång tid drivit frågan om att förbudet bör hävas, vilket Jakt & Jägare har följt – bland annat här.

Efter kritik från en rad Östersjöländer, som tycker att den inhemska fiskenäringen drabbas av det låga intresset för säljakt, har EU-kommissionen tagit initiativ till en undersökning angående om de nuvarande reglerna är ändamålsenliga.

Vill återkoppla

Med anledning av detta vill man återkoppla till medborgarna och få in deras åsikter vid beredningen av ”Handel med sälprodukter – utvärdering av EU-reglerna”. Framför allt vill kommissionen veta hur medborgarna ser på effekterna av handelsförbudet avseende samhället, ekonomin och sälpopulationen.

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, understryker att det rör sig om ett bra tillfälle att påverka i positiv riktning.

– Nu är det viktigt att vi alla gör vårt för att förklara för EU att jakten är mycket viktigare, av både kulturella och biologiska skäl, än påhittad oro för sälarnas välfärd, säger han till Jakt & Jägare

Vill du lämna synpunkter kopplade till förbudet mot handel med sälprodukter? Följ instruktionerna här.