EU-kommissionen vill i ett förslag att jägare och skyttar ska mentaltestas i samband med att licenserna ska förnyas var femte år. (Arkivbild)
Foto: Lars-Ove Jonsson / Shutterstock.com EU-kommissionen vill i ett förslag att jägare och skyttar ska mentaltestas i samband med att licenserna ska förnyas var femte år. (Arkivbild)

EU vill mentaltesta jägare

Krav för att förnya femårslicenser på vapnen

EU-kommissionens förslag till att skärpa vapendirektivet innehåller förutom förbud mot halvautomatiska vapen också ett krav på att vapeninnehavare ska förnya licenserna var femte år. I den prövningen ingår läkarundersökning och mentaltest om EU-kommissionens förslag antas efter årsskiftet,

Att kräva förnyade vapenlicenser var femte år tillsammans med en läkarundersökning och ett mentaltest är obegripligt, ansre Europaparlamentarikern Christofer Fjellner (M).
– Om vi hade haft stora problem med jaktolyckor och med att många jägare är mentalstörda hade det här varit bra. Men det har vi inte. Om polisen ska ha tid att jaga terrorister och grovt kriminella vore det nog bra om de här 600 000 jägarna och 200 000 sportskyttarna inte behövde gå till polisen för att försöka förnya sina vapenlicenser vart femte år, säger Christofer Fjellner till Länstidningen i Östersund.
I dag finns det cirka 15 000 halvautomatiska vapen i Sverige. Om förslaget går igenom kan de som äger ett sådant vapen bli tvungna att lämna det till polisen.
Christofer Fjellner varnar för att det skulle leda till mycket upprörda känslor bland jägare och skyttar.
– Tänk dig den jägare som precis köpt en bössa för 15 000 kronor och som inser att polisen snart kommer och tar den, kommenterar han i Länstidningen.

”Finns anledning till oro”
Jens Nilsson (S), kollega till Fjellner i Europaparlamentet, tror att det finns anledning att vara orolig.
– Men om det blir svårt att stoppa förslaget måste vi åtminstone försöka se till att vi får ett undantag. Det borde inte vara omöjligt med tanke på att vi har så bra ordning och reda på det här området i Sverige med strikta vapenlagar och en mycket ansvarsfull jägarkår, säger han till Länstidningen i Östersund.
Förslaget från EU-kommissionen hamnar hos Europaparlamentet på måndag och om förslaget går igenom kan det bli en lagändring redan till årsskiftet.