FOTO: JENS MATTSON/SVA Också de stora rovfåglarna, som havsörn, kan bära på smittan. Men de blir inte speciellt sjuka för egen del.

Expertmyndighet upphäver högriskområden för fågelinfluensa

Högriskområdena med jaktförbud på grund av fågelinfluensa upphävs. Smittspridningen har avtagit, fåglarnas vårflytt är avklarad och Jordbruksverket blåser faran över för den här gången.

Nu upphävs de så kallade högriskområdena där det bland annat har rått jaktförbud på grund av fågelinfluensan som smittar från vilda fåglar till tama.

Sammanlagt har tolv län berörts från Örebro i norr till Skåne i söder. Skåne har varit värst drabbat avseende antal gårdar med smitta, samtidigt har det rört sig om små fågelbesättningar.

Största gården

– Men här i Kalmar har vi den största gården med flest fåglar som drabbats. Nu är det över och tamfåglarna får släppas ut, säger Sven-Olof Nielsen, länsveterinär i Kalmar län, till Jakt & Jägare.

Men smittan kommer sannolikt att spridas efter sommaren. Under två år har problemen med fågelinfluensa varit omfattande i Sverige, och ännu värre på kontinenten. Tidigare var smittan inte alls lika utbredd. Vad som ligger bakom förändringen är det ingen som vet säkert.

Viruset återkommer

– Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tittar på det nu, det gör man också inom EU. Man har uppmärksammat att viruset numera ”översomrar”. Samma virus återkommer till hösten, det är en skillnad mot tidigare, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på djuravdelningen, Jordbruksverket.

Hon påpekar att jägare gör en stor insats i bekämpningen av fågelinfluensa genom att skicka fallvilt till SVA för provtagning. Dels rör sig jägare mycket ute i skog och mark, dels är de vana vid att hantera döda djur och har förståelse för hygienen.

”Sådant vet jägarna”

– Kolla först med SVA, ibland har de fått in tillräckligt. Men rör det sig om många döda fåglar i samma område eller döda fåglar där sådana inte påträffats tidigare är det bra att skicka in kropparna till SVA, säger Katharina Gielen och tillägger:

– Men det är viktigt att använda plasthandskar, men sådant vet jägarna.

Här rapporterar du påträffade döda djur.