Föbodbrukare tvingas ta hem djuren efter rovdjursattacker. Rovdjursattackerna har även blivit ett hälsoproblem för fäbodbrukarna, som bland annat fått sömnproblem och tvingas äta psykofarmaka.
Foto: Ove Nyström Föbodbrukare tvingas ta hem djuren efter rovdjursattacker. Rovdjursattackerna har även blivit ett hälsoproblem för fäbodbrukarna, som bland annat fått sömnproblem och tvingas äta psykofarmaka.

Fäbodbrukare blir sjuka på grund av rovdjuren

Det stora rovdjurstrycket mot landets fäbodbrukare har gjort dem sjuka. De lider av sömnlösa nätter, får äta psykofarmaka och tvingas till sjukskrivningar. Nu har de fått nog. I ett brev till vädjar de till regeringen att de ska ta sitt ansvar innan fäbodkulturen går under, rapporterar Dala-Demokraten.

I somras höll Familjejordbrukarnas riksförbund ett möte på Siljansfors skogsmuseum. Då skrev förbundets ordförande Guy Allan Svensson brevet till regeringen.
I brevet skriver Svensson om att många av fäbodarnas djur har angripits av rovdjur och skrämts iväg. Det har orsakat både lidande och ekonomiska förluster, påpekar han.
Hård kritik mot åtlar
Guy Allan Svensson riktar även kritik mot björnåtlar för forskningssyfte, som han menar ställer till ytterligare problem eftersom de lockar till sig både rovdjur och turister.
Svensson menar också att fäbodbrukare behandlas orättvist av olika myndigheter, då de påstått att djuren inte haft ”tillräcklig tillsyn” när björn eller varg skadat eller dödat dem.
Nu hoppas fäbodbrukarna att regeringen ska ha förståelse för deras vardag. Bland annat skriver de:
Livsfarligt sökande efter djur 
”Vi vädjar till regeringen att inse situationens allvar för dessa som har mångårig erfarenhet av fäbodverksamhet, när de ser sin boskap bli angripna av rovdjur, och den rädsla de känner, när de med livet som insats tvingas ge sig in i täta snår för att söka efter förskrämda kor eller getter. Skall de finna ett förskrämt tamdjur eller möts de av en rytande björn, som försvarar sitt byte?”