Närmare 600 älgar som tilldelats i älgjakten i Norrbotten är inte rapporterade om de fällts.
Foto: Ronnie Howard / Shutterstock.com Närmare 600 älgar som tilldelats i älgjakten i Norrbotten är inte rapporterade om de fällts.

Fällavgifter fattas från samejakt

Fem samebyar i Norrbotten har tillsammans tilldelats nästan 600 älgar under den gångna älgjaktsperioden. De har däremot inte rapporterat en enda som fälld, vilket gör att länsstyrelsen går miste om fällavgifterna för dem.

De fem samebyarna i Norrbottens län – Unna Tjerusj, Talma, Gabna, Saarivuoma och Lainiovuoma – hade tillsammans en tilldelning på 586 älgar under älgjakten. Ingen av byarna har rapporterat några fällda älgar, inte ens efter påminnelser från länsstyrelsen, skriver Sveriges Radio P4 Norrbotten.

”Allvarligt”
Detta anser Roland Saitzkoff, jakthandläggare, är allvarligt.
– De har inte kommit med någon rapportering och vi har skickat ut flera påminnelser men utan resultat. Så till slut satte vi ner foten och sa att det fick vara nog, säger han till P4 Norrbotten.

Ekonomisk förlust för länsstyrelsen
Att älgarna inte rapporterats som fällda innebär att länsstyrelsen inte heller får in de fällavgifter som jägarna betalar för varje fälld älg. Det betyder i detta fall att myndigheten gått miste om cirka 200 000 kronor. 
Det gör även att statistiken för älgförvaltningen i länet skevar och det inte ger rätt bild för nästa års avskjutning.

Olika förklaringar
Två av samebyarna som inte rapporterat väljer att inte kommentera, en menar att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom bristerna och en annan menar att de försökt men att de inte lyckats på grund av att datasystemet inte fungerat. Den femte menar att renskötseln varit besvärlig men att de ska bättra sig till nästa år.