Samtliga vuxna älgar som fälls i Arjeplog och Arvidsjaur i år ska testas för CWD.
Foto: Shutterstock Samtliga vuxna älgar som fälls i Arjeplog och Arvidsjaur i år ska testas för CWD.

Fällda älgar i två kommuner CWD-testas

Under årets älgjakt kommer CWD-provtagningen i Arjeplog och Arvidsjaur att utökas och omfatta alla vuxna älgar som fälls. Det efter att två 16-åriga älgkor med CWD har avlivats i kommunerna under våren.

Det är en expertgrupp under ledning av Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som har föreslagit för ansvariga myndigheter hur Sverige bör gå vidare.
– Expertgruppen har i analyser kommit fram till att det bör tas prover på närmare 800 vuxna älgar, älgar som är över ett år gamla. Det innebär att vi behöver ta prov på alla skjutna älgar under årets jakt, säger Lotta Hofverberg, enhetschef på Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet, till Sameradion.

Provtagning sedan 2016
EU har ålagt alla medlemsstater som har populationer av älg eller ren att ta CWD-prover på sammanlagt 6 000 hjortdjur under perioden 2018-2020. Provtagningen har dock pågått i Sverige sedan 2016. Då upptäcktes nämligen CWD, avmagringssjuka, hos vildren och älg i Norge.
Sjukdomen kännetecknas av degenerativa förändringar i hjärnan som leder till neurologiska symtom, avmagring och död. Det finns både en smittsam variant och en med spontant uppkomna förändringar som inte smittar, eller åtminstone har begränsad smittsamhet.
Det är den sistnämnda varianten av CWD som har hittats hos äldre älgar i Norge och Finland. I år har även två avlivade gamla älgkor i Sverige, i kommunerna Arjeplog och Arvidsjaur, upptäckts vara drabbade av sjukdomen.

Omfattar alla fällda älgar
– När avmagringssjuka påvisas ska provtagningen i området öka, har Lotta Hofverberg förklarat tidigare.
Och det är alltså därför som ansvariga myndigheter på möten under två dagar nu har meddelat jägare och renskötare i Arjeplog att provtagningen kommer att omfatta alla fällda älgar i det aktuella området.
– Det kommer bli utökad provtagning också på ren, men det är något vi kollar på just nu tillsammans med rennäringen och som vi får återkomma om, säger Lotta Hofverberg till Sameradion.