En man som ansökt om att få ta hem en björntrofé från Kanada nekas tillstånd hos både Jordbruksverket och mark- och miljödomstolen. (Arkivbild)
Foto: Menno Schaefer / Shutterstock.com En man som ansökt om att få ta hem en björntrofé från Kanada nekas tillstånd hos både Jordbruksverket och mark- och miljödomstolen. (Arkivbild)

Får inte ta hem björntrofé

En man från Sigtuna får inte ta hem en brunbjörnstrofé från Kanada, skriver Sigtunabygden.

Mannen ansökte om tillstånd hos Jordbruksverket för att ta hem en björntrofé från Kanada för drygt ett år sedan. Men myndigheten avslog ansökan med hänvisning till att Kanada inte är med i EU och att det inte är klarlagt om importen av björntrofén försämrar bevarandestatus för brunbjörn i Kanada eller inte.
Mannen överklagade detta till mark- och miljödomstolen och önskade få dispens. Han skriver i överklagan att jakten på björn är starkt reglerad i Kanada och att han fått exporttillstånd från Kanada.
Mark- och miljödomstolen ger dock Jordbruksverket rätt, så björntrofén får inte tas in i Sverige, skriver Sigtunabygden.