För att färskfoder ska vara säkert för ägaren att hantera är det, enligt Svenska Färskfoder, fullt tillräckligt med vanlig god livsmedelhygien.
Foto: Svenska Färskfoder För att färskfoder ska vara säkert för ägaren att hantera är det, enligt Svenska Färskfoder, fullt tillräckligt med vanlig god livsmedelhygien.

Färskfoderföretag svarar på SLU:s varning

Färskfoder ska hanteras på samma sätt som färsk kyckling. Det skriver branschföreningen Svenska Färskoder i ett svar på SLU:s pressmeddelande om att det inte riskfritt för hundägare att utfodra med rått kött.

”Vi som leverantörer och tillverkare köper våra råvaror på de slakterier som tillhandahåller livsmedel. Vi köper och använder de delar som människan inte vill ha som till exempel kycklingskrov, vom, vissa organ och köttavskär. Detta betyder att köttet går igenom en rad prover innan det hamnar i butik.
Djuruppfödaren gör tester, slakteriet gör tester, vi tillverkare gör tester, norska livsmedelsverket gör tester och det gör även Jordbruksverket i Sverige. Om någon farlig bakterie upptäcks stoppas produktionen alternativt återkallas råvaran. Det är samma rutiner som för humanvara.”
Så står det bland annat i pressmeddelandet från branschföreningen Svenska Färskfoder.

Ofarligt för hundar
Föreningen är överens med forskarna från SLU och SVA om att rått kött kan innehålla bakterier i olika mängd och att de bakterier som hittades vid analysen är ofarliga för hundar.
Jakt & Jägare rapporterade om den aktuella studien i går.
Dessutom menar färskfoderföretagen att de och deras konsumenter anser att hälsofördelarna med färskfoder jämfört med torrfoder/processat foder är väsentligt större än eventuella risker vid hanteringen.

God livsmedelshygien räcker
För att färskfoder ska vara säkert för ägaren att hantera är det, enligt Svenska Färskfoder, fullt tillräckligt med vanlig god livsmedelhygien. Det handlar alltså om att efter att ha serverat det råa köttet tvätta händerna, eventuella köksredskap och hundskålar. Och att förvara färskfodret i en försluten behållare i kyl eller frys.