Fästingfeber vanlig hos älg

Av ett 80-tal undersökta älgar bar samtliga på antikroppar mot fästingfeber. En stor del av älgarna var dessutom infekterade av bakterien, som kallas anaplasma.

– Det finns inte en enda studie i Europa som visar så här hög förekomst av bakterien på hjortdjur, säger biträdande statsveterinär Jonas Malmsten på Statens Veterinärmedicinska Anstalt till TT.
Fullvuxna älgar dör inte av fästingsjuka, men det finns misstankar om att älgkalvar kan göra det. Det kan vara så att älgkalvar får en blodburen infektion och antingen dör av den eller kommer på efterkälken.

Andra djur kan smittas
– Eftersom immunförsvaret påverkas av sjukdomen kan de bli mer mottagliga för andra infektioner, säger Jonas Malmsten.
Även andra djur, till exempel rådjur, hundar, får, hästar och kor, kan smittas av bakterien. På 1990-talet blev det känt att också människor kan smittas av bakterien, även om den är inte farlig. Ofta vet man inte ens om att man haft infektionen.
Med ett mildare klimat i framtiden får troligen de fästingburna sjukdomarna allt större betydelse.