Det federala skyddet för vargar i USA har slopats av representanthuset. Nu slipper viltvårdsmyndigheterna på delstatsnivå kostsamma och ändlösa rättstvister när aktivister försöker stoppa beslut om vargjakt, konstaterar republikanen Bruce Westerman.
Foto: Shutterstock.com Det federala skyddet för vargar i USA har slopats av representanthuset. Nu slipper viltvårdsmyndigheterna på delstatsnivå kostsamma och ändlösa rättstvister när aktivister försöker stoppa beslut om vargjakt, konstaterar republikanen Bruce Westerman.

Federalt skydd för varg slopat i USA

Representanthuset i huvudstaden Washington i USA har röstat för att ta bort det federala skyddet för varg. Det ger amerikanska jägare och bönder möjligheter att skjuta vargar och delstater kan besluta om licensjakt på varg.

Röstsiffrorna var 196 för att ta bort skyddet och 180 för att behålla det. Det var mest republikaner och representanter för delstater med många vargar som argumenterade för att slopa skyddet, rapporterar tidningen The Hill.
Nu kan de 48 delstaterna själva besluta om hur de ska förvalta sina vargstammar med hjälp av jaktinsatser.

Cirka 6 000 vargar förutom Alaska
Skyddet infördes för ett 40-tal år sedan och har lett till att USA inom de 48 staterna nu har cirka 6 000 vargar. Delstaten Alaska ingår inte i den beräkningen eftersom vargstammen där redan är på kanske uppåt 11 000 vargar. I Alaska får vargar jagas även med fällor. Cirka 1 200 vargar fälls årligen.
Redan president Obama försökte få bort att vargen skulle räknas som en hotat art, men en federal domstol ingrepp 2014 och stoppade planerna.

”Slipper ändlösa rättstvister om vargjakt”
Före omröstningen konstaterade republikanen Bruce Westerman, ordförande för kommittén om naturresurser, att det slopade federala vargskyddet gör att delstaternas viltvårdsmyndigheter slipper hålla på med kostsamma och ändlösa rättstvister när aktivister försöker stoppa beslut om vargjakt.
– Det är en sak att sitta i huvudstaden Washington och tycka vi ska ha varg, men en helt annan sak att bo i Madison i Wisconsin där problemen finns, sade republikanen Sean Duffy från delstaten Wisconsin.
Det var han som lagt fram förslaget att ta bort skyddet.
Men de som pläderade för att behålla skyddet framhöll vargen som en viktig del av ekosystemet.
– Antalet vargar är fortfarande bara en bråkdel av det antal varg som fanns historiskt, invände demokraten Don Beyer från delstaten Virginia.