Fel varg sköts i Ervalla

Efter attackerna mot får i Ervalla fattades ett skyddsjaktsbeslut om den skadegörande vargen. I december sköts en varg som mostvarade beskrivningen, men DNA-analyser visar att det var fel varg som fälldes.

När vargattacken mot får i Ervalla inträffat hittades vargspillning på platsen, som DNA-analyserades. Resultaten visade att det var en ung hane från Hedbynreviret som attackerat fåren. 
Ett skyddsjaktsbeslut togs i november på den varg som attackerat fåren och i mitten av december sköts en ung hane i Vedevåg som stämde in på beskrivningen. Det visade sig däremot vara en ungvarg från Brattforsreviret i Värmland.

”Svårt se skillnad på vargar”
– Platsen tillsammans med vargens ålder, kön och oskygga beteende talade för att det var rätt varg som sköts. Men det är mycket svårt att skilja olika vargar åt utan närmare besiktning eller DNA-analys. Nu visar DNA-analysen att det trots allt inte var rätt varg som sköts, säger Per Wedholm, rovdjursansvarig vid länsstyrelsen i Örebro län, i ett pressmeddelande.

Ingen fortsatt skyddsjakt
Skyddsjakten avslutades i samband med att hannen från Brattforsreviret sköts och planeras inte att återupptas. Det är oklart om ungvargen från Hedbynreviret är kvar i området och det har heller inte inträffat några nya angrepp. 
Om nya angrepp på tamboskap inträffar kommer länsstyrelsen att pröva frågan om skyddsjakt igen.