Fem skjutna vargar undersökta på SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i Uppsala, har börjat obducera vargar som fälldes under licensjakten. Hittills har fem av de 27 vargar som skjutits obducerats på SVA. Under nästa vecka räknar veterinärerna med att vara färdiga.

– Vårt uppdrag är att hålla koll på befintliga och framtida sjukdomar hos våra vilda djur. Vi ser det här som ett gyllene tillfälle att ta en massa prov på djur som vi inte har så många av. Det är värdefullt ur många synvinklar, säger Jonas Malmsten, statsveterinär på SVA till Sveriges Radio.
Rapporten om obduktionerna ska skickas till Naturvårdverket som ska sammanställa resultaten av årets vargjakt.

Rätt att gömma undan bilder?
UNT, Upsala Nya Tidning har publicerat obduktionsbilder när vargkropparna undersöktes, vilket väckt debatt. Bilderna var små och ett foto beskars dessutom för att läsarna inte skulle uppfatta de skinnflådda kadavren som otäcka och motbjudande.
– Fegt. Vi visar inte verkligheten som den är när vi förminskar och beskär bilder på det här sättet, var några av synpunkterna vid UNT-journalisternas morgonmöte.
Läs mer om hur UNT:s tillförordnade ansvarig utgivare resonerar på:
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=0-TYPE=blogg-bi=154,00.html?bin=15811