De drygt 2 000 vildrenarna i mellersta Finland är hårt trängda av de växande rovdjursstammarna.
De drygt 2 000 vildrenarna i mellersta Finland är hårt trängda av de växande rovdjursstammarna.

Finska vildrenen hotas av rovdjur

Björnstammen i Finland har fördubblats på tio år, trots ökad jakt. Även lodjurstammen ökar kraftigt, något som både kostar renskötseln stora pengar och bidrar till problemen för den europeiska vilda skogsrenen, som drabbats hårt av rovdjuren.

För tio år sedan beräknades den finska björnstammen till omkring 850 individer. Utvecklingskurvan har därefter pekat rakt upp och i somras bedömde det finska Vilt- och fiskeriinstitutet att det fanns cirka 1 600 björnar i landet.
Målet med den finska förvaltningen är numera att stabilisera björnstammen i norra Finland (renskötselområdet), glesa ut den i öster och låta den växa och breda ut sig i väster.

Lostammen ska minskas
Även lodjursstammen är på stark frammarsch och bedöms ha ökat från omkring 2000 djur till 2 400. I november beslutade Jord- och skogsministeriet att tillåta jakt på 459 lodjur, vilket betyder lodjursstammen ska minskas, särskilt inom renskötselområdet.
Enbart lodjuren bedöms orsaka skador på den finska renskötseln för motsvarande en miljon euro årligen. De totala rovdjursskadorna på ren bedöms kosta 3,45 miljoner euro årligen.

Vikande vildrensstam
En annan viktig anledning till att begränsa lodjuren och björnarna är den mycket oroande utvecklingen för skogsvildrenen. Av Europas totalt 9 000 skogsvildrenar har drygt 2 000 bedömts leva på två områden i mellersta Finland. Men vildrensbestånden är sedan flera år kraftigt vikande.
Bedömningen är att det är frågan om en kombination av orsaker, framför allt fler rovdjur, men eventuellt också tjuvjakt (som är ett betydande problem på den ryska sidan) och förändringar i landskapet på grund av skogsbruket.

Högt rovdjurstryck
I den ena av Finlands vildrenspopulationer sammanfaller den ökade kalvdödligheten tydligt med vargstammens tillväxt. På senare år har emellertid vargstammen i samma område minskat kraftigt, medan den höga kalvdödligheten består. Mycket talar för att björn och lo numera har en större effekt på renpopulationen.
Enligt de båda forskarna Ilpo Kojola och Jyrki Pusenius vid det finska Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är situationen för vildrenen kritisk och det behövs både ett effektivt skyddsprogram och mer kunskap. Forskarna föreslår bland annat ett internationellt forskningsprogram i samarbete med Ryssland.