Foto: Lars Lydig Hovrätten gjorde en annan bedömning än tingsrätten och anser inte att åklagaren har kunnat styrka att den 48-årige mannen hade uppsåt att bära en stilett på krogen och därmed begå ett grovt brott mot knivlagen.

Fiskeförklaring friade från fängelse för stilett

Stiletten hade använts som fiskekniv, enligt den åtalade. En rimlig förklaring, ansåg hovrätten och friade en 48-årig man från grovt brott mot knivlagen efter att han omhändertagits berusad på en krog med kniven i fickan.

Av Kristianstads tingsrätt dömdes 48-åringen till sex månaders fängelse efter en händelse i Kristianstad i januari 2023.

Drack öl

Enligt utredningen hade mannen tittat på ishockey och druckit alkohol tillsammans med en kamrat och därefter gått till en pub för att ta en öl.

48-åringen hann dock bara ta en klunk innan han avvisades på grund av berusning. Strax därefter återvände han för att få sin jacka. Ordningsvakten konfronterade honom då angående en stilett som påträffats i jackan. Mannen medgav då att den var hans.

Då polisen kom till platsen och meddelade att man ville ta med honom, med hänvisning till lagen om omhändertagande av berusade personer, blev mannen enligt egen utsago irriterad och hävdade att han bar stiletten på sig med tanke på självförsvar.

Grovt brott

Sedan den 1 juli 2022 gäller att om brott mot knivlagen är uppsåtligt och grovt döms den åtalade till fängelse i minst sex månader och högst två år.

Enligt tingsrätten låg kniven lätt åtkomlig, 48-åringen hävdade att den skulle användas till självförsvar (våld), han befann sig i en publik miljö och var berusad. Sammantaget menade rätten därför att den åtalade gjort sig skyldig till grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål och dömde honom till sex månaders fängelse.

Förhör med hustru

Mannen överklagade till hovrätten över Skåne och Blekinge som gjorde en annan bedömning. Inledningsvis skriver rätten att man har tagit del av samma utredning som tingsrätten.

Dessutom hölls ett vittnesförhör med 48-åringens hustru, på mannens begäran. I det uppgav hon angående att hennes make planerade en fisketur:

”Han frågade henne om en kniv till fisket och hon svarade att han kunde titta i verktygslådan. Där hittade han en kniv som han tyckte fick duga. Han lade kniven i innerfickan på en jacka som han inte är rädd om. Sedan tog han fiskelådan och spöet och åkte i väg. När han skulle träffa NN helgen därpå packade han ner jackan han hade haft vid fisketuren eftersom hans vanliga jacka hängde på tork.”

Inget uppsåt

Därefter fastslår hovrätten att hustruns och mannens kamrats vittnesmål tyder på att 48-åringen inte hade något uppsåt att ta med sig kniven ut på krogen. Att han sa till polisen att han bar stilett i självförsvarssyfte tycker rätten är besvärande, samtidigt bedömer man att mannens förklaring är rimlig.

Avslutningsvis slår domstolen fast:

”Sammantaget är det inte styrkt att NN innehaft kniven med uppsåt. Däremot får hans handlande anses oaktsamt och kan med hänsyn till omständigheterna inte anses som ringa. Han ska därför dömas för oaktsamt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.”

11 000 kronor

Påföljden blev sammanlagt 11 000 kronor i dagsböter. Dessutom sätts vad 48-åringen ska betala till staten för försvarskostnader ner till 5 000 kronor i stället för närmare 19 000 kronor enligt tingsrättens dom.