Fler älgkor ska skjutas i Västernorrland

Samma avskjutning på älg som förra året men fler jägare som är kvinnor. Det är målsättningen när länsstyrelsen i Västernorrland lagt upp riktlinjerna för älgjakten som startar den 3 september.
Den stora skillnaden mot förra älgjaktsbeslutet är att de cirka 13 000 jägarna i Västernorrland bör skjuta fler kor.

Av fällda vuxna älgar bör 60 procent vara kor. Länsstyrelsen kommer att göra en noggrann kontroll av hur många hondjur som fälls. Skjuts för få kor hotar länsstyrelsen med att införa en könskvotering av vuxna djur vid nästa års älgjakt.

Att få in fler kvinnor i jakten är viktigt, enligt länsstyrelsen. Därför startas ett projekt i Västernorrland för att få unga människor, framför allt kvinnor, att komma i kontakt med djur och natur redan i tidig skolålder för att väcka jaktintresset.

Fem procent är kvinnor

– Idag är det tre gånger fler jägare som är över 66 år än de som är yngre än 25 år. Kvinnliga jägare är ytterst få, cirka fem procent av jägarna, konstaterar landshövdingen Gerhard Larsson.

– Det är viktigt att vi som lever i ett av landets största skogslän redan i tidiga årskurser för in dessa frågor på schemat i skolan. Det finns ett stort intresse bland skolungdomar att ta jägarexamen och genom att erbjuda de unga en chans att komma ut i skogen på spännande jaktupplevelser kan Västernorrland även i fortsättningen ha en aktiv jägarkår, tillägger Gerhard Larsson.

Jakten för A- E- och älgskötselområden pågår från 3 september till och med den 25 september. Jakten startar igen den 11 oktober och pågår till den sista januari 2008.

B-licensområdena jagar i fem dagar, 3-7 september.

Nya mål för älgstammen

Länsstyrelsen har utsett en grupp som ska göra ett långsiktigt älgvårdsprogram för Västernorrland.

– Vi behöver få prövat om de mål för älgstammens storlek som fastställdes 1985 är relevanta idag. Arbetsgruppen ska vara färdig med detta arbete så att eventuella nya beslut kan fattas inför jaktsäsongen 2008, säger Gerhard Larsson.

Arbetsgruppen kommer att bestå av Göte Grubb, Jägareförbundet, Anna Marntell, Skogsstyrelsen samt Lars-Ola Norén och Karin Saltin, båda länsstyrelsen.