Foto: Shutterstock Vargen angrep under natten och dödade fyra får.

Flera rovdjursattacker i Västra Götaland

Fyra får dödades av varg sydost om Falköping i början av juni och ett lamm saknas. Dessutom sänder länsstyrelsen ut en varning då tre lamm dödats av lodjur i Skövdetrakten.

Det är länsstyrelsen i Västra Götaland som varnade efter det att fyra får dödats av varg sydost om Falköping någon gång mellan den 1 och 2 juni.

Vid tillfället skadades dessutom ett får och ett saknas.

Topsade på plats

– Vi topsade, det gör vi alltid när tillfälle ges. Då har vi material att gå vidare med om behov finns, säger Mia Bister, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Hon tillägger:

– Dessutom hade vi ett angrepp från lodjur då tre lamm dödades norr om Skövde natten till den 4 juni.