Foto: Mostphotos Överklaganden av skyddsjakter tenderar att dra ut på tiden , inte sällan så länge att situationen hinner förändras och det aktuella viltet flytta sig till andra marker.

Grönt ljus för stoppad vargjakt i Skåne

Först beslutade länsstyrelsen i Skåne i tisdags om skyddsjakt på en varg i reviret Linderödsåsen. Sedan överklagade Nordulv och lyckades stoppa jakten – i några timmar. Nu har förvaltningsrätten hävt inhibitionen och vid nästa attack kan jakten inledas.

Som Jakt & Jägare tidigare har rapporterat om fattade länsstyrelsen under tisdagen beslut om skyddsjakt på en varg i Linderödsreviret.

Ytterligare angrepp

På samma sätt som den nyligen genomförda och framgångsrika skyddsjakten på en problemvarg i Kronoberg är skyddsjakten i Skåne villkorad: Den får först inledas då ytterligare ett angrepp har inträffat.

– Då vi vet att flera vargar rör sig i ett revir och skyddsjakten ska riktas mot en individ är detta en lämplig metod, säger David Börjesson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Han tillägger:

– Dessutom vet vi att skyddsjaktsbesluten ofta överklagas. Det här ger förhoppningsvis robusta beslut som står sig vid en rättslig prövning.

Beslut överklagat

Det visar sig att David Börjesson har rätt. Föreningen Nordulv överklagade omgående skyddsjaktsbeslutet som inhiberades, det vill säga stoppades tillfälligt, för att invänta förvaltningsrättens bedömning.

Förvaltningsrätten agerade snabbt och avslog inhibitionsbegäran och gav därmed grönt ljus för skyddsjakt. Nu är det med andra ord åter igen fritt fram för skyddsjakt på Linderödsvargen – så fort villkoret om ytterligare ett angrepp har uppfyllts.