Flyttvargen kan flyttas en tredje gång

Naturvårdsverket överväger att för tredje gången flytta vargtiken som före jul flyttades till Tiveden mellan Västra Götaland och Örebro län men som raskt vandrade tillbaka till renbeteslandet.

Tiken befinner sig nu i Jämtland i närheten av samlade renhjordar och två av de berörda samebyarna har begärt att få skyddsjakt på tiken då hon rivit ren.
Länsstyrelsen försökte i söndags att skrämma bort tiken med hjälp av helikopter men utan att lyckas.
Enligt Naturvårdsverket återstår därför bara skyddsjakt eller att flytta henne igen.
– Vi förbereder för att kunna flytta henne även om det inte finns något beslut än, säger Helene Lindahl Vik, projektledare vid Naturvårdsverket.

Alla har vandrat tillbaka
Hittills finns inte något exempel i Sverige där man lyckats få varg att stanna efter att man flyttat den till Mellansverige. Vid samtliga flyttar har vargarna raskt vandrat tillbaka dit dom tidigare uppehållit sig.
– Alla vargar vi har flyttat har vandrat tillbaka i den riktning den kom ifrån men våra svenska erfarenheter bygger på väldigt få exempel, säger Helene Lindahl Vik.
Den nu aktuella vargtiken flyttade första gången från Idretrakten och släpptes ut i Kilsbergen väster om Örebro. Efter en sväng in i Norge vandrade hon tillbaka till Idretrakten där hon slog sig samman med en hane och började jaga ren.

Flyttades tillsammans med hanen
Före jul sövdes de båda med hjälp av helikopter och flyttades till Tiveden men så snart vargparet trasslat sig förbi alla viltstängsel stack de norrut igen.
När de skulle passera stängslen vid E18 mellan Örebro och Karlskoga splittrades paret. Tiken gick därefter på egen hand mot Jämtland medan hanen gick tillbaka mot norra Dalarna.
Där har hans sändarförsedda halsband hittats och det mesta tyder på att varghanen dödats illegalt.

Tredje gången gillt
Enligt reglerna får en varg endast sövas tre gånger och därför är det nu sista gången som det är möjligt att söva och flytta tiken.
De platser som länsstyrelserna pekat ut för nya vargutsättningar är bland annat Tiveden, Svenljunga, Kilsbergen och i gränstrakterna mellan Västmanlands, Uppsala och Dalarnas län samt ett område öster och sydöst om Uppsala.
Eftersom tiken snart börjar löpa hoppas Naturvårdsverket att hon, efter en eventuell flytt, ska träffa en partner på sin väg norr ut och para sig med den och på så sätt stanna kvar i Mellansverige.

Försvarbart med flytt?
Frågan är då om det är försvarbart att flytta tiken igen. Är Naturvårdsverket, länsstyrelserna och forskarna överens om det lämpliga i att flytta henne ännu en gång?
– Det finns väl delade meningar om alla beslut och det här är ju ingen lysande lösning men det är i så fall ett sista försök vi gör, säger Helene Lindahl Vik.