Sändaren fungerar igen. Efter nästan en månads tystnad har flyttvargens sändare åter börjat berätta hennes position. Bilden tagen när hon planterades ut i Örebro.
Foto: Naturvårdsverket Sändaren fungerar igen. Efter nästan en månads tystnad har flyttvargens sändare åter börjat berätta hennes position. Bilden tagen när hon planterades ut i Örebro.

Flyttvargens sändare fungerar igen

Efter nästan en månads tystnad har den finskryska flyttvargens sändare åter börjat berätta var hon befinner sig. I Idre sameby är man inte glada över hennes geografiska position.
– Varför flyttade man inte henne omedelbart när man såg var hon var på väg att slå sig ned, säger Benny Jonsson i samebyn.

Efter den 16 juni tystnade plötsligt flyttvargens sändare. Efter ett par veckors tystad fanns farhågor bland vargforskarna att sändaren gett upp eller att det hänt vargtiken någonting.
Men måndagen den 11 juli, klockan åtta, kom plötsligt nya data som visade att hon är kvar i området där hon tros bilda revir. Hennes senaste position ligger någon mil öster om Idre.

”Där kan hon inte vara” 
– Där är hon alldeles på gränsen till våra året runt-marker. Men hon har redan visat att hon rör sig längre norrut och då är hon mitt i kärnområdet för våra vinterbeten. Där kan hon inte vara, säger Benny Jonsson.
Han har fört diskussioner med ansvariga vid Naturvårdsverket om att få henne flyttad.

Merarbete och lidande 
– Beskedet är att det är omöjligt när det är barmark och så varmt som nu. Jag tycker att hela saken är märkligt hanterad – om hon nu är så värdefull, varför flyttade man inte henne direkt. Det här kommer att kosta oss massor av merarbete och renarna massor av lidande. Dessutom finns risken att någon renägare skjuter henne i enlighet med paragraf 28. Vi kan inte ha varg i renflockarna, säger Benny Jonsson.