FNR vill in i Vargkommittén

Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) begär att få vara representerade i den permanenta Vargkommittén som ska upprättas. FNR anser att organisationens medlemmar påverkas av de växande rovdjursstammarna och därför behövs en plats i kommittén för att ta till vara medlemmarnas intressen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och miljöminister Åsa Romson (MP) deklarerade i början av februari att en permanent Vargkommitté ska upprättas, för att få till stånd en långsiktig vargförvaltning.
Med anledning av detta begär Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) att vara representerade i kommittén, skriver organisationen i ett pressmeddelande.
I Folkaktionen Ny Rovdjurspolitiks stadgar står det att:
§ 1. Föreningens ändamål, Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (FNR) är en svensk landsomfattande politiskt obunden organisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näring.”

Medlemmar påverkas av rovdjurspolitiken
Organisationen består i dag av cirka 18 500 medlemmar. Flertalet av dem bor i vargdistrikten på den svenska landsbygden. Antalet medlemmar har ökat under de senaste åren. 
FNR finansieras helt av medlemsavgifter och drivs genom ideellt arbete. Medlemmar är ofta fårfarmare, lantbrukare, jägare, hunduppfödare och hästfolk, med mera. De är förutom medlemmar i FNR ofta medlemmar i andra branschföreningar som fåravelsföreningen, jägarorganisationer eller hundklubbar. 
– Våra medlemmar utgör ett brett spann av olika typer av naturbrukare påverkade av de växande rovdjursstammarna, och som ser ett värde i att organisera sig specifikt i en intresseförening för en bättre rovdjurspolitik, säger Mats Persson, ordförande i Folkaktionen.

Strävar mot samma mål
Målet med den permanenta Vargkommittén är att ”få balans i vargpolitiken” samt att ”få tillstånd en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen”. En långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen är beroende av lokal acceptans, som EU:s art- och habitatdirektiv föreskriver.
Detta är även FNR:s strävan. 
– För att kunna arbeta för våra medlemmars intressen begär vi att få representation i den permanenta Vargkommittén, avslutar Mats Persson i pressmeddelandet.