En varg, två vargar, tre vargar… Jägare i Dalarna litar inte på den officiella bilden av vargläget. Folkaktionen ny rovdjurspolitik tänker starta en egen varginventering i länet.
Foto: Jan Fleschmann En varg, två vargar, tre vargar… Jägare i Dalarna litar inte på den officiella bilden av vargläget. Folkaktionen ny rovdjurspolitik tänker starta en egen varginventering i länet.

Folkaktionen räknar varg i Dalarna

Jägareförbundets gamla organisation för rovdjursinventeringar har fallit samman,
Länsstyrelsen, som tagit över ansvaret, kan heller inte ge en rättvis bild av antalet rovdjur i Dalarna.
Det anser Nils Björklund, ordförande i dalavdelningen av Folkaktionen ny rovdjurspolitik.

– Vi gör en egen inventering för att ha ett underlag att ställa mot länsstyrelsens uppgifter, säger han till Nya Ludvika Tidning.

Sedan två år har länsstyrelsen tagit över ansvaret för rovdjursinventeringarna från Jägareförbundet. Oavsett vilken part som ansvarat för jobbet att uppskatta antalet rovdjur har inventeringarna fungerat dåligt, anser Nils Björklund.

På 1980-talet tog Orsa jaktvårdskrets initiativ till en inventering. Arbetet visade att björnstammen var i stark tillväxt, men orsaborna blev inte trodda av myndigheterna.

Forskarna ansåg att stammen låg på samma nivå.

Men så visade DNA-insamlingen att björnantalet var dubbelt så hög mot vad forskarna tidigare ansett.

Nu är antalet vargar i brännpunkten. Från länsstyrelsens sida uppges några få etableringar.

Dalajägarna anser att det finns betydligt fler vargar och familjegrupperingar än vad de officiella siffrorna visar.

– Vi förstår inte hur länsstyrelsen ska kunna genomföra en effektiv och heltäckande inventering av varg. Jägarförbundets gamla inventeringsorganisation har fallit samman och många av de gamla spårarna har hoppat av. Det var anledningen till att förra årets lodjursinventering blev ett fiasko, säger Nils Björklund till Nya Ludvika Tidning.

Enligt Nils Björklund är Folkaktionen ny rovdjurspolitik helt fristående och fri från påtryckningar från myndigheter.

– Vi är en samling oberoende glesbygdsbor som är övertygade att de uppgifter som redovisas om antalet vargar inte stämmer. Därför gör vi en egen inventering. Jag är övertygad om att vi till våren kan visa en helt annan bild än den länsstyrelsen för fram, säger han i Nya Ludvika Tidning.