Kan vara trögstartade. En hund av franska rasen griffon nivernais kan ställa två vildsvin i ett hägn. De här hundarna kan vara trögstartade och behöva komma igång med hjälp av andra, ivrigare hundar. Det är dock förbjudet i de hägn som certifieras av SKK och Jägareförbundet – en regel som nu möter skarp kritik.
Foto: Mikael Moilanen Kan vara trögstartade. En hund av franska rasen griffon nivernais kan ställa två vildsvin i ett hägn. De här hundarna kan vara trögstartade och behöva komma igång med hjälp av andra, ivrigare hundar. Det är dock förbjudet i de hägn som certifieras av SKK och Jägareförbundet – en regel som nu möter skarp kritik.

Förbud att samträna två hundar

Svenska Kennelklubben och Svenska Jägareförbundet har enats om en policy för de hägn som certifieras för att testa vildsvinshundar. En uppseendeväckande regel är förbud mot att träna två hundar samtidigt. Nu kommer skarp kritik från jägare.
– Det där måste bottna i okunskap. Varför pratar man inte med vildsvinsjägare innan man sätter sådana regler? undrar Ulf Cajander i Heby.

Verksamheten med att certifiera vildsvinshundar bottnar i flera orsaker. Dels gäller det att få fram välutbildade hundar, så att avskjutningstakten kan ökas på den kraftigt expanderade vildsvinsstammen.
Men det handlar också om att få bort oetisk hundjakt. Hundar som är för skarpa är ohälsosamma både för sig själva och viltet.
I policyn fastställs att anläggningarna måste ha avelshägn som är mellan 10 och 20 hektar stora. De ska vara en blandad biotop med både åker och tät skog. Det ska också finnas minst ett, helst två, träningshägn som ska vara två till fem hektar stora.

Speciellt galthägn
Dessutom ska det finnas ett speciellt galthägn, som hyser galtar färdiga för testhägnet.
Vildsvinen som används ska vara mellan ett och två år gamla. När de blir vana vid människor eller hundar ska de bytas ut.
De senaste åren har oetisk hundjakt diskuterats intensivt i Sverige. Det ledde bland annat till att endast två hundar får användas samtidigt vid jakt på björn och lodjur. I sin iver att stämma i bäcken mot oetisk hundanvändning har Kennelklubben, SKK, och Jägareförbundet nu tagit ett beslut om träning av vildsvinshundar som det lär bli omdebatterat.

Aldrig mer än en hund
Den hägnägare vars hägn uppfyller kraven och certifieras för test av vildsvinshundar, förbinder sig att aldrig släppa mer än en hund vid träning.
– Vi är absolut emot att man släpper flera hundar. Svensk jaktkultur är sådan, man släpper bara en hund och den ståndpunkten är vi eniga om. Naturvårdsverket har inte någon annan inställning, säger Kjell Bräster, SKK:s jakthundskommitté.
I dag tränar många jägare ihop två hundar i hägn. Då kan de under kontrollerade former kolla vilka hundar som jobbar bra ihop och inte blir för skarpa.

Vekare hundar behöver stöd
Dessutom är det inte ovanligt att vissa hundar är skeptiska till vildsvinsjakt och måste hjälpas i gång av någon ivrigare hund. Denna egenskap är till och med vanlig hos hundar av franska rasen griffon nivernais, som är åt det vekare hållet psykiskt.
Jakt med hundar i par förkastas dock av Kjell Bräster.
– Man ska bara släppa en hund på ett och samma ställe. Det är inte ovanligt att det är just en vek hund som blir aggressiv och börjar bita i vildsvinen när den kommer ihop med en mentalt starkare hund. Den hund som inte jagar vildsvin på egen hand ska inte användas för jakt, fastslår Kjell Bräster.

Två hundar är optimalt
Dennis Andersson vid Ökersbo hundskola håller med Bräster att hundar ska kunna jaga självständigt. Men han ställer sig frågande till de övriga uttalandena från Bräster. Dennis Andersson anser att det optimala är att jaga med två vildsvinshundar. Men då ska de jagas in under just de kontrollerade former som ett hägn medger.
– Man vet inte vad man pratar om och då drämmer man till med förbud. Vi tränar mängder med hundar som lär sig jaga i par. Är det bättre att två hundar kommer ihop i skogen under skarp jakt, där ingen kan övervaka vad som händer? undrar Dennis Andersson.

”Fungerar utmärkt i par”
– Den här träningen hjälper också igång hundar som utan träningen skulle vara värdelösa i vildsvinsskogen. Jag kan visa upp flera exempel på hundar som funkar alldeles utmärkt i par, tillägger Dennis Andersson.
Vildsvinsjägaren Ulf Cajander är också kritisk till de förbud som SKK och Jägareförbundet enats om.
– Det finns ingen logik alls i resonemanget. Jag upplever till och med att mina laikor, som fungerar alldeles utmärkt ihop, har större chans att klara sig från allvarliga olyckor. När en hund springer in i ett område med vildsvin kan det komma arga vildsvin från vilket håll som helst. Två hundar uppfattar mer än en ensam, förklarar Ulf Cajander.

”Måste bottna i okunskap”
Han poängterar att hans laikor absolut inte är för närgångna på vildsvinen, trots att de jobbar effektivt och får grupper av djur i rörelse.
– Det här måste bottna i okunskap. Man borde ha pratat med vildsvinsjägare innan man tog det här beslutet, säger Ulf Cajander.
På Naturvårdsverket ställer sig också avdelningsdirektör Tommy Svensson frågande till förbudet.
– Det enda vi ställer krav på är att det inte släpps mer än en hund under de tider som ligger utanför ordinarie jakttid med hund. Det är den så kallade dispenstiden, kommenterar Tommy Svensson.

Jakttraditionen saknas
– Packjakt i den form som utövas söder ut i Europa och andra delar av världen vill vi inte ha. Däremot kan vi tänka oss att två hundar används. Jag kan till och med tycka att två hundar kan vara bra. Jag förstår inte heller resonemanget om svensk jakttradition. Vi har väl inte haft vildsvinsjakt så länge i Sverige, konstaterar Tommy Svensson.
Jägareförbundets vice riksjaktvårdskonsulent, Daniel Ligné, förstår kritiken mot reglerna för hägnet.
– Det är ingen som påtalat det här för oss tidigare. När vi får in synpunkter kan det mycket väl bli aktuellt att revidera regelverket. Det här är en helt ny verksamhet och då är det inte konstigt om vi inte lyckas pricka rätt med reglerna redan från början, säger Daniel Ligné.

Kan träna i ocertifierade hägn
Han framhåller att Jägareförbundets målsättning med policyn har varit att få bra regler för själva anlagstestet och då har det varit viktigt att kunna testa hundarna en och en.
– Vi måste se dem arbeta självständigt för att bedöma om de är lämpliga för jakt. Träning med hundar i par kan göras i mängder med hägn som inte berörs av reglerna som gäller för de certifierade hägnen, förklarar Daniel Ligné.
Han anser också att det är onödigt med regler som styr hur många hundar som används.

Upp till jägarna att avgöra
– I grund och botten måste det vara upp till jägarna att avgöra. I grunden finns alltid paragraf 27 som säger att viltet inte får utsättas för onödigt lidande. Fler än två hundar kan ifrågasättas, men det kan finnas specialfall även där. Det har kommit synpunkter från någon hundklubb som tycker att man måste kunna släppa två erfarna hundar plus en unghund under injagning.
Ligné framhåller att han inte misstror jägare när de säger att två hundar fungerar bra vid jakt.
– Det viktiga är att jägarkåren tar ansvar. Är man ute på jakt och ser att hundarna är för skarpa på viltet, måste man våga säga ifrån. Det biter mycket bättre än regler som bestäms uppifrån. Vi har världens liberalaste jakthundsregler i Sverige. Då är det extra viktigt att vi själva tar ansvar för hundanvändningen, kommenterar Daniel Ligné.