Conny Björklund är känd framför allt bland älghundfolket i hela landet. Han var med i gruppen som startade det som senare blev det Skandinaviska björnprojekt. Han har även arbetet med att testa björnhundarnas anlag på björn i björnparken.
Foto: Ove Nyström Conny Björklund är känd framför allt bland älghundfolket i hela landet. Han var med i gruppen som startade det som senare blev det Skandinaviska björnprojekt. Han har även arbetet med att testa björnhundarnas anlag på björn i björnparken.

Förföljdes av ylande varg när han bar sin vargbitna tik

Tisdagen 23 november blev den treåriga finnstövartiken Lie attackerad av varg. När husse Conny Björklund bar tiken mot en väg förföljdes han av en ylande varg som bara var 60-80 meter bakom.

Om det var en eller flera vargar i attacken är för närvarande oklart. Hans-Olov Hansson, länsstyrelsens besiktningsman, kommer att göra en utförligare platsundersökning under onsdagen.
– Händelsen inträffade i närheten av Skavåsen, som ligger öster om Orsa och är inom Siljansringen vargrevir, säger Hans-Olov Hansson.
Lies husse, Conny Björklund från Orsa, berättade att han ringat området innan han skulle jaga hare med sin finnstövartik. 

Såg inga vargspår före jakten
– Det fanns inga vargspår runt området som hade snötäckt mark. Tiken släpptes på gamla harspår som syntes i snön. Tiken visade sig några gånger, berättar Conny Björklund.
Han kallade in tiken till en plats där han fick se färskare harspår. Efter cirka fem minuter hördes ett skrik från hunden. 
Conny Björklund sprang mot platsen och hittade tiken i en tät ungskog bara några hundra meter från platsen där han senast var i kontakt med tiken. 
– Jag var osäker på om jag kunde bära den cirka 30 kilo tunga hunden de cirka 800 meterna fram till vägen, säger Conny Björklund.
Han ringde därför till en jaktkompis, som känner området väl, och lovade komma och hjälpa till. 
Förföljdes av ylande varg
– En varg följde efter mig hela sträckan fram till vägen och ylade bara 60-80 meter bakom mig när jag bar hunden, berättar Conny Björklund. 
Varje gång vargen ylade reste den skadade Lie ragg. 
Framme vid vägen såg Conny Björklund en bil parkerad en bit bort och ropade på hjälp. Han fick transport bort till sin bil för vidare färd till Mora veterinärstation. Där gjordes en första hjälpen-insats innan det blev en resa till Falu djursjukhus. 
Helt klar är att vargen, eller vargarna, har gått in i det ringade området efter att hunden släppts.
Välkänd bland jägare
Conny Björklund är välkänd både bland älghundsjägare och som kriminalpolis. Han har bland annat varit ordförande i Dalarnas älghundsklubb och en av initiativtagarna till björnhundstesten upp vid Orsa Grönklitts björnpark.
– Tanken när jag fick pension var att köpa en stövare och jaga hare och sitta vid en eld i lugn och ro. Jag skulle koka kaffe och lyssna till hardrev, helt enkelt börja njuta av livet, förklarar Conny Björklund.
Lie har visat goda anlag
Finnstövartiken Lie visade tidigt anlag att bli en duktig harhund. Det medförde att mycket arbete lades ned på hunden. 
– Hon tog som två-åring ett första pris på hare och nu fanns planer på att starta på ett nytt jaktprov, säger husse.
– Tiken fanns med nästa överallt, även i sängen och var en perfekt hund både i skogen och hemma som sällskap. Jag trodde jag upplevt det mesta av elände, från mord till misshandel. Jag hade fel, frågan är om det här inte är den incident som berört mig mest. I nuläget finns bara tankar på om min ögonsten överlever eller inte, säger en mycket nedstämd Conny Björklund.
Ska tiken överleva?
– Nästa tanke är om tiken överlever, klarar jag och tiken att jaga hare igen, tillägger han.
Vargarnas ankomst har förstört så mycket för så många ute i bygderna, anser Conny Björklund.
– Myndigheterna och politiker har ingen förståelse. Vargkramarna får myndigheterna att satsa oändliga belopp på några hundratal vargar. Vi som lever i samspel med naturen och ser jakten som en naturresurs skiter politiker och myndigheter helt i.