Med tanke på den allvarliga brottslighet som mannen har gjort sig skyldig till har han visat att han är olämplig att inneha skjutvapen, anser kammarrätten.
Foto: Shutterstock Med tanke på den allvarliga brottslighet som mannen har gjort sig skyldig till har han visat att han är olämplig att inneha skjutvapen, anser kammarrätten.

Förlorade vapen efter barnporrdom

Polisen gjorde rätt som återkallade en mans vapentillstånd efter att han hade dömts för grovt barnpornografibrott. Det konstaterar kammarrätten som anser att mannen har brustit i omdöme och varit hänsynslös.

Det var i april i år som Polismyndigheten beslutade att omhänderta en mans vapen, och återkalla hans tillstånd att inneha skjutvapen, sedan han hade dömts för grovt barnpornografibrott i december 2019.
Mannen överklagade Polisens beslut och förvaltningsrätten avslog överklagan.
För även om mannen under flera år har haft vapentillstånd och använt skjutvapen utan anmärkning menade domstolen att han inte uppfyller de krav som ställs på en vapeninnehavare, då han hade bidragit till en verksamhet där försvarslösa barn hade utsatts för övergrepp.

Allmänna lämplighetskrav
Mannen överklagade till Kammarrätten som nu har behandlat målet.
Domstolen konstaterar att det i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen anges allmänna lämplighetskrav för att få tillstånd att inneha skjutvapen. En förutsättning bör vara att sökanden har gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig.
Har man begått ett brott som påverkar lämpligheten att inneha skjutvapen bör det gå en viss tid sedan brottet begicks innan man kan få ett nytt tillstånd. Tiden bör stå i relation till brottets svårhetsgrad, och det är inte nödvändigt att ett skjutvapen har används vid brottet.

Allvarlig brottslighet
Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att mannen har brustit i omdöme och varit hänsynslös. Och med tanke på den allvarliga brottslighet som han har gjort sig skyldig till har han visat att han är olämplig att inneha skjutvapen.
Därför anser domstolen att polisens beslut var riktigt och avslår mannens överklagan, rapporterar Dagens Juridik.