Foto: Mostphotos/Högskolan i Gävle Lars Hillström, lektor i biologi, och Petter Hillborg, biolog, har studerat älgar under två års tid och landat att evolutionen medför att djuren blir allt bättre på undvika jägare.

Forskare om evolution: Listigare älgar lurar jägare

Evolutionen gör älgarna allt bättre på att undvika jägarna. Nu går forskare i biologi ut med nya rön som visar att en lyckad älgjakt ofta kräver nya strategier som fungerar på smartare älgar.

Det är Lars Hillström, lektor i biologi, och Petter Hillborg, biolog, som under två års tid har följt älgstammen i Ockelbo älgskötselområde och i brandområdet i Hälsingland, ett forskningsprojekt i regi av Högskolan i Gävle.

Lämnar området

Viltkameror på plats visar hur skogens konung lämnar området mellan september och oktober samt mellan november och december – tiden då älgjakten pågår som intensivast.

Under mellanperioderna återkommer älgarna, då jägarna och deras hundar har åkt hem igen.

Typiskt exempel

Enligt forskarna är detta ett typiskt exempel på att älgarna har anpassat sig. Under decennier och århundranden av jakt har generation efter generation av älgar känt stressen öka då människor med vapen rör sig i skogen.

Då väljer kloka individer att närma sig hus, bebyggelse och boplatser.

Nära bebyggelse

– De får skydd om de går nära stugor och hus eller ut på en holme omgiven av vatten. På många håll rapporteras det: ”Oj, nu har vi älgar runt huset här”, säger Lars Hillström i ett pressmeddelande.

Beteendet är ett givet resultat av evolution. Genom det naturliga urvalet för älgar som utvecklar strategier för att överleva jakten sina gener vidare i större utsträckning än individer som inte anpassar sig.

Överlever jakten

– De som överlever jakten, deras gener, kommer att ju föras vidare och den som är smart nog att göra det i flera år kommer med ännu större sannolikhet att föra sina gener vidare, säger Petter Hillborg.

Forskarnas slutsats blir att dagens jägare bör tänka om för att uppnå bättre jaktresultat. Om man fortsätter med liknande strategier sekel efter sekel menar forskarna att jakten ovillkorligen kommer att gå sämre och sämre.

Under flera dagar

Petter Hillborg påpekar att det kan vara bra att dra ut på jakten under fler dagar, då stressas älgarna i mindre utsträckning och väljer förhoppningsvis att stanna kvar på jaktmarken.

– Att sprida ut jakten över 5-6 veckor, just för att minska stressen hos djuren och minska den här mobiliteten. Skällande hundar som springer lösa har också en direkt avskräckande effekt på älgen. Studier har visat att den största rädslan kom från människa och skällande hund, säger han.