SLU-forskaren Öje Danell bedömer att uppemot 46 000 renar dödas av rovdjur varje år, vilket halverar det antal renar som kan gå till slakt. Renstammen är i akut fara och på väg mot kollaps, varnar han.
Foto: Matts Bildström SLU-forskaren Öje Danell bedömer att uppemot 46 000 renar dödas av rovdjur varje år, vilket halverar det antal renar som kan gå till slakt. Renstammen är i akut fara och på väg mot kollaps, varnar han.

Forskare varnar för kollaps i rennäringen

Vid Vargsymposiets sista dag i Vålådalen blev rovdjurshotet mot rennäringen en het fråga. Rennäringen hotas av kollaps, anser näringen själv, medan Rovdjursföreningen anser att SLU:s och samernas beräkningar är kraftigt överdrivna.

Forskare vid SLU och rennäringen hävdar att rennäringen hotas av kollaps på grund av rovdjuren. Professor Öje Danell, vid SLU:s enhet för renskötsel, uppskattar att det i dag finns 260 000 renar och 875-1 060 lodjur i renskötselområdet. Enligt Naturvårdsverket är den senare siffran lägre, 750-1 000 lodjur.
Öje Danell bedömer att uppemot 46 000 renar dödas av rovdjur varje år vilket halverar det antal renar som kan gå till slakt. Om rovdjurens beskattning av renbeståndet skulle öka med fem procent skulle det kollapsa om cirka 20 år, hävdar han.

Rennäringen behövs för rovdjuren
– Renstammen är i akut fara och på väg mot kollaps, säger Danell till Länstidningen i Östersund.
Han påpekar att det inte är något som rovdjursstammarna är betjänta av. För utan rennäring så blir det inte några rovdjur att tala om heller. Det ligger med andra ord även i rovdjursvännernas intresse att rennäringen kan fortsätta och leva vidare under rimliga villkor.

Samernas ansvar
– Men har då inte samebyarna och rennäringen något ansvar för att rovdjuren ska överleva? undrade moderator Lena Näslund.
Svenska Samernas Riksförbunds Anders Blom svarade att det måste finnas en balans eftersom de kostnader rennäringen tvingas bära för rovdjuren i dag inte står i proportion till de ersättningar som betalas ut.
– Samerna tar ett mycket mycket stort ansvar, påpekade Anders Blom.
– Det finns nog ingen annan plats i världen där man låter merparten av en rovdjursstam livnära sig på en näringsidkares tamdjur.

Rovdjursföreningen skeptisk
Rovdjursföreträdarnas skepsis framgick dock tydligt under den korta paneldebatten. Bland annat ville man veta om Danells siffror var vetenskapligt granskade.
Svenska rovdjursföreningen anser att SLU:s och samernas beräkningar är kraftigt överdrivna, och efterlyser ökad forskning om rovdjur och renar. Däremot är föreningen ense med renägarna om att rovdjursersättningen, som legat still sedan 1996, måste höjas.

Vet för lite
Det är främst lodjur som ställer till samernas problem. Ren utgör 80 procent av lodjurets föda i renskötselområdena. Enligt ett pågående forskningsprojekt i Norrbotten, Västerbotten och norra Jämtland finns det ännu inte några säkra data om hur många renar rovdjuren dödar i renskötselområdena. Hur många renar som varje lo dödar varierar kraftigt, säger Henrik Andrén vid Grimsö forskningsstation.
– Det kan skilja mellan 0 och 31 renar per månad, säger han till TT och påpekar att forskarna ännu vet väldigt lite om hur många renar som dödas av björn, örn och järv. Järven är i första hand asätare och söker sig till lodjursdödade renkadaver.