Foto: Mostphotos Framtiden ser ljus ut för företagare inom jaktturism, enligt två Lundaforskare. Många jägare är hänvisade till att köpa jakt i brist på egen mark och kontaktnät.

Forskning: Växande intresse för jaktturism

Jaktturism är en viktig del av i utvecklingen av landsbygden och bidrar till bättre ekonomi och att traditioner bevaras. Men utmaningarna som företagarna möter är många, fastslår forskarna bakom en färsk studie.

Det är Erika Andersson Cederholm och Carina Sjöholm, båda vid Lunds universitet, som har skrivit rapporten Jaktturism – avvägningar, utmaningar och möjligheter, som finansierades av Naturvårdsverket.

Stort antal

Forskningen är baserad på ett stort antal intervjuer med jaktföretagare från olika platser i Sverige. En av slutsatserna är att denna typ av verksamhet är tämligen komplex med många olika intressen som måste vägas mot varandra.

Lokala lag

– Jakt handlar traditionellt om viltförvaltning och rekreation. Den som verkar inom jaktturism ska också förhålla sig till markägare, lokala jaktlag och myndigheters regleringar, säger Carina Sjöholm.

– Det handlar om att balansera ekonomiska, moraliska och emotionella värden och det är inte helt ovanligt att de olika värdena står i konflikt med varandra.

Bor i stan

Samtidigt gynnas företag i branschen av det faktum att många jägare bor i storstäder, utan tillgång till egen jakt eller nätverk där jakt förekommer.

– Det betyder att den inhemska marknaden för kommersiell jakt har vuxit de senaste åren, säger Carina Sjöholm.

Här kan du ladda ner hela rapporten.