Björnhonan med tre ungar i Ovansjö kan ge begränsningar i björnjakten som startar på måndag.
Foto: Länsstyrelsen Värmland Björnhonan med tre ungar i Ovansjö kan ge begränsningar i björnjakten som startar på måndag.

Första björnfamiljen i Värmland

Inga björnhundar får användas i norra länsdelen

Länsstyrelsen i Värmland har publicerat en bild på den första dokumenterade björnföryngringen i länet. Nu har honan med tre ungar gett begränsningar i licensjakten på två björnar som startar på måndag. Inga jakthundar får användas i björnjakten i den norra länsdelen.

Länsstyrelsen fick ett tips av en jägare inom Ovansjö viltvårdsområde i nordöstra Värmland om en björnhona med ungar.
I går kväll kunde uppgiften bekräftas med en bild från en övervakningskamera. Detta är den första föryngringen av björn som har kunnat dokumenteras i länet.

Har tre ungar
Björnhonan har tre ungar, vilket kan tyda på att detta inte är honans första kull.
Det förekommer att björnhannar dödar ungar som inte är deras egen avkomma för att honan ska gå i brunst, så en björnhona med ungar behöver vara på sin vakt. Ungarna föds i februari och beräknas nu väga cirka 10-12 kilo.
Spillning från dessa björnar kommer att ingå i årets spillningsinventering av björn som startar på måndag. 

Får inte släppa björnhundar
Samma dag börjar även björnjakten efter två björnar i Värmland. ”Beslutet om björnjakten kan komma att justeras under dagen i syfte att så långt det är möjligt säkerställa att honan inte skjuts under jakten. De som har tänkt delta i björnjakten bör därför se till att vara uppdaterad på vad som gäller innan man ger sig ut”, meddelar länsstyrelsen.
Därpå kom ett ändrat björnjaktsbeslut om förbud att släppa hundar under björnjakten i den norra länsdelen.