Tillåten bland renar? Naturvårdsverket och viltsamordnare Ruona Burman menar att det finns ett riksdagsbeslut som kan tillåta vargrevir i renskötselområdet.
Foto: Shutterstock Tillåten bland renar? Naturvårdsverket och viltsamordnare Ruona Burman menar att det finns ett riksdagsbeslut som kan tillåta vargrevir i renskötselområdet.

Första vargreviret bland renar?

Den finskryska flyttvargen bedöms som för viktig både politiskt och genetiskt, för att Naturvårdsverkets tjänstemän ska våga ta ett snabbt beslut om avlivning.

– Vi vill ge politikerna en chans, att bland annat fundera på riksdagens beslut, att det faktiskt ska tillåtas enstaka vargföryngringar utanför renskötselns året runt-marker, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Ruona Burman tolkar den sammantagna bilden av de tidigare beslut som finns i saken, att enstaka vargföryngringar är tillåtna. Hon hänvisar till ett riksdagssbeslut från 2001 som hon menar gäller.

Jakt & Jägare publicerade hösten 2010 ett längre reportage där vi berättade att företrädare för regeringen i praktiken säger nej till varg bland renarna.

Klart besked 2010
– Rennäring och varg går inte att kombinera. Vargen ställer till mycket stor skada även i vinterbeteslandet, där de kan skingra hela renflockar, sa moderate talespersonen i jaktfrågor, Bengt-Anders Johansson, i reportaget.

Samma besked kom från dåvarande miljömister Andreas Carlgrens pressekreterare, Lennart Bodén

– Det finns i dag inget intresse av att det etableras varg i vinterbetesland. Allt friskt blod ska slussas vidare dit där vi har etablerade vargar. De kan slussas genom att de fredas och tillåts vandra söderut, eller också får de skjuts, sa Lennart Bodén.

Då reportaget skrevs var Ruona Burman kansliråd på miljödepartementet. Hon sa så här om saken:

Ruona Burmans tolkning
– Svaret är att enstaka föryngringar är tillåtna i renskötselns vinterbetesområden. Det ska fortsätta precis på samma sätt som enligt 2001 års proposition, var Ruona Burmans besked.

Men sedan tillade hon:

– Jag tror inte att den nuvarande regeringen är så angelägen, i nuläget, att stötta en vargetablering i vinterbetesland. I alla fall inte innan utredningen om rovdjursstammarnas utveckling, den som tillsattes i juni och ska vara klar 2014, blir färdig.


Läs reportaget i sin helhet här

Det är bland annat den frågan om renskötselområdet och vargetableringar, och den finskryska tikens betydelse, som Naturvårdsverket vill låta regeringens politiker grubbla på innan beslut tas om den finskryska flyttvargen och hennes partner.

Fattar politikerna beslut?
– Det är möjligt att politikerna inte fattar några beslut alls. Men vi vill åtminstone ge dem chansen att fundera. Dels handlar det om en genetiskt viktig varg, dels befinner vi oss i ett läge där EU driver ett överträdelseärende mot Sverige. Antingen får vi signaler hur vi ska agera eller också att vi får besluta som vi bedömer lämpligt, säger Ruona Burman.

Läget är akut för samerna i Voernese och Vilhelmina södra. De har redan börjat flytta renar till området där finskryskan och hennes partner nu har revir. Varg går inte att ha bland de vinterbetande renarna och därför har en skyddsjaktsansökan lämnats in.

Acklimatiseringshägn?
– Ännu så länge har vi bara beslutat att vi inte flyttar henne igen. Vi bedömer chansen som liten att hon stannar i området där hon släpps. Sedan måste vi fundera på hur vi förhåller oss till skyddsjaktsansökningen. Men det får ta lite tid, säger Ruona Burman.

 

• Förs det diskussioner om att eventuellt köpa ut alla renar i de båda drabbade samebyarna?

– Nej, det gör det inte, svarar Ruona Burman.

 

• Har ni planer på att försöka flytta vargtiken med hjälp av acklimatiseringshägn?

– Den möjligheten står öppen inför framtiden, men det kräver planering och förberedelse. I dagsläget har vi inget hägn och har inte fört några diskussioner med markägare som skulle kunna vara lämpliga, säger Ruona Burman.


”Bra beslut” 

Vargforskare Olof Liberg är glad över Naturvårdsverkets ställningstagande.

– Det är ett bra beslut. Då får politikerna chansen att titta över besluten och lagstiftningen. Det är ett så känsligt ärende att regeringen bör få yttra sig. Under tiden får man också se hur stora skador vargarna ställer till där de befinner sig just nu, säger Olof Liberg.