Foto: Mostphotos Sälarna innebär en stor påfrestning för både yrkes- och fritidsfiskare. Nu har antalet djur som får fällas sänkts i jämförelse med föregående period.

Fortsatt licensjakt på säl – men sänkta kvoter

Nu har Naturvårdsverket för andra året i rad beslutat om licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Sammanlagt får över 2 000 sälar fällas med målet att minska skadorna för yrkesfisket.

Jakttider på säl 2023/2024

Licensjakt på gråsäl:

20 april–20 maj 2023

6 juni 2023–15 januari 2024

Licensjakt på knubbsäl:

20 april–20 maj 2023

1 september 2023–19 april 2024

Skyddsjakt på vikare:

1 maj 2023–15 januari 2024

Källa: Naturvårdsverket

I Östersjön beräknas det finnas mellan strax under 50 000 och 61 000 gråsälar. 1 500 djur får fällas under licensjakten, vilket är en minskning sedan förra årets 2 000 sälar.

Innebär minskning

Samtidigt beräknar man att det finns omkring 20 000 knubbsälar i Kattegatt och Skagerrak – 630 av dem får skjutas under licensjakten fördelade på: 400 i Västra Götaland, 200 i Halland och 30 i Skåne. Också detta innebär en minskning i förhållande till de 730 knubbsälar som fick skjutas under den förra perioden.

Vad gäller vikare i Bottenviken är det skyddsjakt som gäller och 350 djur får skjutas, vilket är en minskning med 70 sälar jämfört med förra perioden.