Foto: Shutterstock Säljägaren sköt en stor säl "på intuition". Först rapporterade han att det var en gråsäl. Men i tingsrätten ändrade han sig och trodde att det var en knubbsäl.

Oaktsam säljägare döms för jaktbrott

Säljägaren som åtalades för jaktbrott, efter att själv ha rapporterat att han hade skjutit en otillåten gråsäl, får inte prövningstillstånd i hovrätten. Därmed står tingsrättens fällande dom fast. Mannen ska nu betala 17 500 kronor i böter.

Den 3 augusti förra året rapporterade den 80-årige säljägaren till Naturvårdsverket att han dagen före hade fällt en gråsäl utanför Onsalahalvön. En uppmärksam vilthandläggare noterade att licensjakt på gråsäl inte tilläts i Halland under 2022 och polisanmälde jägaren.

Han åtalades i februari i år och hade då i förhör berättat att han började jaga säl 2020 och fortlöpande har haft kontakt med en tjänsteman på Naturvårdsverket. Men 2022 fick han inte tag på tjänstemannen och gav sig ändå ut på jakt.

Sköt ”på intuition”

Under huvudförhandlingen i Varbergs tingsrätt ändrade säljägaren sin berättelse och sa att han i efterhand undrar om det inte var en knubbsäl som han sköt. När han var ute med sin båt var det många sälar runt den och han sköt en stor säl ”på intuition”, en säl som han inte tog hand om.

Det köpte dock inte tingsrätten, utan säljägarens först lämnade uppgifter om att det var en gråsäl som han hade skjutit bedömdes ”ha ett högre bevisvärde”. Att jakttiden för licensjakt på knubbsäl inte började förrän den 1 september nämns inte i domen.

Höga krav på jägare

Däremot påpekas att:

”Kravet på jägare måste ställas högt i samband med jakt. Som jägare måste man således säkerställa vad det är för djur som man skjuter och att det är lovligt att jaga.”

Eftersom säljägaren inte hade gjort de kontroller som krävs anses han ha varit oaktsam när jaktbrottet begicks.

Den eniga tingsrätten dömde honom därför till 50 dagsböter om 350 kronor.