Foto: Shutterstock Rapporterna om svältande och sjuka sälar i Östersjön har duggat tätt. Nu sänks kvoten vid licensjakten drastiskt.

Säljakt med halverad tilldelning

Tilldelning av gråsäl i Östersjön halveras till den kommande licensjakten. Det beslutet meddelar Naturvårdsverket som menar att antalet räcker för att ”förhindra de skador gråsälarna orsakar” utan att hota bevarandet.

Tidigare år har tilldelningen vid licensjakten på gråsälar i Östersjön legat på 1 500 djur. Under 2024 och i början av 2025 halveras tilldelningen till 750 sälar.

I en motivering till beslutet lyfter Naturvårdsverket att man har tagit stor hänsyn till Havs- och vattenmyndighetens underlag och rekommendation om en större sänkning av kvoten för att ”gråsälarnas population ska nå sin maximala bärförmåga”.

”Lägger stor vikt”

– Naturvårdsverket lägger stor vikt vid de yttranden som inkommit under beredningsprocessen och antalet gråsälar som nu får jagas är något fler än vad som i praktiken fällts de senaste två åren säger Carl-Johan Lindström, enhetschef på viltförvaltningsenheten, och tillägger:

– Även om 750 gråsälar är ett lägre uttag än tidigare år, ger antalet ett utrymme att förhindra de skador gråsälarna orsakar och bedöms inte heller hota gynnsam bevarandestatus.

Vikare och knubbsäl

Havs- och vattenmyndigheten menar också att det bara finns utrymme för att ett fåtal vikare och knubbsälar fälls under 2024. Tidigare år har Naturvårdsverket fattat beslut om licensjakt respektive skyddsjakt på arterna. Men nu meddelar myndigheten att man helt avstår från att fatta beslut om licensjakt på knubbsäl och vikare – möjligheten att ansöka om skyddsjakt kvarstår emellertid.