Foto: Shutterstock Sälarna går hårt åt det kustnära fisket, nu hoppas en privatperson på jakt i ett skyddat område i den yttre skärgården.

Ansökan: Vill jaga säl i Natura 2000-område

För första gången i Östergötland ska länsstyrelsen bedöma en ansökan om licensjakt på säl i ett skyddat område. Den ansökande jägaren menar att jakten är ineffektiv då djuren finns på fredade plaster.

JRF för slopat hinder

Jägarnas Riksförbund, JRF, har under lång tid drivit frågan om att säljakten måste förenklas om det kustnära fisket ska överleva.

För närvarande råder ett omfattande handelshinder för sälprodukter inom EU, något som JRF arbetat för att avskaffa för svenskt vidkommande med hänvisning till att det i svensk jakttradition ingår en vilja att ta vara på bytet.

En jägare vill skjuta gråsäl i Bråvikens naturreservat, ett Natura 2000-klassat område i yttre skärgården.

– Sälarna finns ofta i de områden som är skyddade. Ska vi komma upp till den här kvoten på 1 500 sälar i år måste man skjuta dem där de befinner sig, säger jägaren i en intervju med P4 Östergötland.

Pröva lämplighet

Nu ska länsstyrelsen i Östergötland bedöma ansökan. Adam Bergner, naturvårdshandläggare på myndigheten, säger:

– Det vi kommer att pröva rent konkret är dels att bedöma om det är lämpligt med jakt på säl i det här området, dels om det finns utrymme för jakt.