Foto: Mostphotos Det kustnära fisket drabbas hårt av sälarna som förstör utrustning och konkurrerar om fisken, och stammen har vuxit rejält under senare år.

Säljakten över – halva kvoten kvar

I går avslutades licensjakten på gråsäl, knappt hälften av de tilldelade djuren hade då skjutits. ”Det fälldes fler för några år sedan, hade det funnits en efterfrågan på sälprodukter hade nog jakten ökat”, säger Christine Aminoff, handläggare på Naturvårdsverket.

Säl

• Enligt beräkningen inför jakten 2023 finns det mellan 46 000 och 61 000 gråsälar i Östersjön.
• Den huvudsakliga motiveringen till licensjakt är att man vill minska de skador som sälarna orsakar det småskaliga fritids- och yrkesfisket.
• 2015 tog EU bort ett undantag som tillät handel med sälprodukter – i praktiken innebar det ett förbud mot all sådan verksamhet.

Källa: Naturvårdsverket

Licensjakten på gråsäl genomfördes i tolv län i två perioder – dels mellan den 20 april och den 20 maj 2023, dels mellan den 6 juni 2023 och den 15 januari 2024.

727 fällda sälar

Kvoten låg på sammanlagt 1 500 djur, men i går när jakten avslutades hade bara 727 fällda sälar inrapporterats till Naturvårdsverket.

Christine Aminoff, handläggare på Naturvårdsverket, konstaterar att det sköts fler sälar för några år sedan.

Spännande jakt

– Runt 1 000 djur fälldes. Det kan ha varit att man såg det som en ny spännande jaktform då. Nu ser vi att det är färre jägare som står för en större dela av avskjutningen. Det kan också vara att uppehållet under pälsbytesperioden ligger just då jakt hade varit gynnsamt, säger hon och tillägger:

– Det rör sig även om en ganska komplicerad jakt. Man måste ha utrustning som man inte har vid annan jakt, till exempel båt, och jakten är väldigt väderberoende.

Ett totalförbud

Jägarnas Riksförbund, JRF, har länge arbetat för att det som i praktiken har blivit ett totalförbud mot handel med sälprodukter inom EU ska slopas. Tanken är att detta skulle öka intresset för säljakt.

Också Christine Aminoff nämner problematiken.

– Det handlar om en efterfrågan på sälen som resurs, man kanske har sitt sälskinn och är inte intresserad av späck och kött.

Skulle ett slopat handelsförbud ha betydelse?

– Absolut, hade det funnits en efterfrågan på kött, späck och skinn skulle nog jakten öka. Allmänt kan jag säga att Naturvårdsverket är positivt till att vi ska kunna utnyttja det vilt som fälls.

I vilket skick är sälstammarna? Det talas om magra djur?

– Späcktjockleken har minskat över tid, men det kan variera naturligt över året och minskande späcktjocklekar behöver inte betyda att gråsälspopulationen överlag är vid dålig hälsa.