Foto: Mostphotos Regeringen förtydligar lagstiftningen som styr vilka organisationer som kan tilldelas medel ur viltvårdsfonden.

Förtydligande i regler om viltvårdsfonden

Regeringen har beslutat om förtydliganden angående hur viltvårdsfondens pengar ska fördelas. ”Medel ska gå till organisationer som främjar jakt och annan viltvård i landet”, kommenterar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Alla aktiva jägare i Sverige ska betala viltvårdsavgift som tillförs viltvårdsfonden som finansierar forskning och ideella organisationers arbete.

Vissa bidrag

Enligt Förordning (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden ska medlen gå till organisationer ”vars verksamhet syftar till att främja viltvården eller andra liknande ändamål som är förenliga med jaktlagen”.

Detta understryks nu ytterligare genom regeringens ändringar i förordningen.

”Främjar jakt”

– Det är Sveriges närmare 300 000 jägare som finansierar viltvårdsfonden genom det statliga jaktkortet. Det är därför viktigt att det förtydligas att fondens medel fortsatt ska gå till organisationer som främjar jakt och annan viltvård i landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.