Förvildad hund lös i Gräsmark

Spårades från hagen där skyddsjakt på varg pågår

En förvildad hund är på rymmen i området i Gräsmark där länsstyrelsen konstaterat tre vargattacker mot Mats Erikssons fårbesättning. Nu är frågan om hunden har något med attackerna mot fåren att göra.

Totalt har 21 får dödats och länsstyrelsen utlyst skyddsjakt på en varg. Efter senaste angreppet, på lördagen, utökade landshövding Kenneth Johansson jaktområdet. Varg som kommer närmare än 300 meter från fårhagen får skjutas.

Spår ledde till hundgård
På lördagen kom också länsstyrelsens besiktningsman, Urban Mossberg, till gården med sin specialtränade spårhund.
– Han och hunden sökte utanför staketet och fick upp ett spår som ledde fram till en gård med hundar i en hundgård. Dessutom fanns en hund utanför hundgården. Ägaren till hundarna berättade att den är på rymmen och inte låter sig infångas. En hund på rymmen blir ett polisärende, berättar länsstyrelsens besiktningsman Per Larsson.

Distinkta halsbett
Den förvildade hunden ska vara av ”husky-typ”. Nu är frågan om det är den som gett sig på fåren. Per Larsson kan i nuläget inte utesluta någonting.
– Vi har gjort bedömningen att fåren dödats av varg. Men det finns en gråzon där bett från varg och hund kan vara väldigt svåra att skilja från varandra. Att vi gjorde bedömningen varg berodde bland annat på de distinkta bett som fåren hade i halsen. Men det kanske en hund lär sig, säger Per Larsson.

”Inte det djur jag såg”
Vid den andra attacken såg fårägaren Mats Eriksson ”ett hunddjur”, som han utryckte det, inne i hagen. Det var stressat och han upplevde att det hade svårt att ta sig ut ur hagen.
– I det läget var jag osäker och därför sa jag hunddjur. Men den hund som är förvildad är inte det djur jag såg i hagen. Det är jag helt säker på, säger Mats Eriksson.

Avföring påträffad
Under spårningen från hagen påträffades avföring efter hund. Den ska nu analyseras, för att man ska se om den innehåller rester efter får.
– Men även om den innehåller fårrester kan vi inte dra slutsatsen att hunden dödat fåren. Det kan vara varg som först dödat dem och hunden som kommit efter och ätit, påpekar Per Larsson.
Skyddsjakten på en varg fortsätter.