Foto: Sveriges RiksdagRiksdagsledamöterna Daniel Bäckström (C) och Jonas Jacobsson Gjörtler (M) frågar i varsin interpellation vad landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och regeringen ska göra för att licensjakten på varg ska kunna genomföras.

Frågor om vargjakten till Bucht

Centerpartiets riksdagsledamot Daniel Bäckström och moderaternas Jonas Jacobsson Gjörtler har båda skrivit interpellationer till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om hur han ska säkerställa att beslut kring licensjakt på varg ska kunna verkställas innan tiden för densamma gått ut.

De två riksdagsledamöterna Daniel Bäckström (C) och Jonas Jacobsson Gjörtler (M) har skrivit varsin interpellation till landsbygdsminister och stadsråd Sven-Erik Bucht (S) om överklaganden av licensjakten och att de orsakar att beslut inte tas förrän den tänkta tiden för licensjakten är förbi.

”En del av förvaltningen”
Daniel Bäckström (C) skriver i sin interpellation att det finns ett riksdagsbeslut om att det ska finnas licensjakt på varg i Sverige. Detta ska vara en del av ren regionaliserade rovdjursförvaltningen som ska verka för både artens överlevnad och samtidigt ta hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter för människor som bor och verkar i rovdjurstäta områden.

”Långdragna juridiska processer”
I dag kännetecknas rovdjursförvaltningen i allt för stor utsträckning av oklarheter, osäkerhet och långdragna juridiska processer.
Även vinterns licensjakt överklagades och licensjakten ställdes in i Värmland och Örebro län. Handläggningstiderna har också varit så långa att förvaltningsdomstolarna inte kunnat fatta beslut innan den tänkta jaktperioden går ut, påpekar Daniel Bäckström (C).
”Man kan alltså konstatera att vi i dag inte har ett system för att fatta dessa beslut som fungerar i verkligheten, eller så som riksdagen avsett”, skriver Daniel Bäckström (C).
Frågan till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) är följande:
”På vilket sätt, och när, avser ministern säkerställa att lagakraftvunna beslut ska kunna verkställas innan tilltänkt licensjaktsperiod löpt ut?”

”Hoppet ute för en fungerande förvaltning”
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) skriver till landsbygdsministern om att Allianspartierna under hösten 2015 väckte ett utskottsinitiativ om att regeringen bör fullfölja intentionerna bakom den rovdjurspolitik som beslutades av riksdagen 2013 och det tillkännagivande om en fortsatt selektiv jakt efter varg som beslutades under vården 2015.
Regeringen beslutade den 26 februari 2016 att ändra jaktförordningen, så att överklaganden av länsstyrelsens beslut ska göras till allmän förvaltningsdomstol.
”Med det har regeringen i ett slag rivit upp hoppet om att en fungerande och effektiv förvaltning av vargstammen kan åstadkommas”, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M).
På grund av detta ställer han ett antal frågor till landsbygdsminister och stadsråd Sven-Erik Bucht (S):
”Hur resonerade statsrådet och regeringen när man valde att gå emot riksdagens tillkännagivanden till regeringen?
Har statsrådet och regeringen för avsikt att tillse att det skyndsamhetskrav på förvaltningsdomstolarna man talat om ska bli verklighet?
Hur avser statsrådet att agera ifall skyndsamhetskravet inte uppnås?”

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...