Framtidskartan. Så kan kartan över Rovdjurssverige komma att se ut - om landet ska ha 450 vargar söder om renskötselområdet.
Foto: Gunnar Glöersen

Framtidskartan. Så kan kartan över Rovdjurssverige komma att se ut - om landet ska ha 450 vargar söder om renskötselområdet.

Framtidens karta över Rovdjurssverige

Titta på kartan. Så här kommer Rovdjurssverige att se ut om enmansutredare Lars-Erik Liljelund får igenom sina förslag och renskötselområdet ska vara fortsatt fredat från varg. 450 vargar söder om renarna betyder att i stort sett hela den södra landsändan kommer att beröras av vargrevir.

Det är Jägareförbundets rovdjursexpert, Gunnar Glöersen, som gjort kartan. Den är en kommentar till Lars-Erik Liljelunds utredning. Han bedömer att landet behöver 450 vargar, 1 800 björnar, 850 järvar och 1 200 lodjur för att de respektive arterna ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt EU:s regler.

100 vargrevir 
– Miljöministern har sagt att vi ska upp i gynnsam bevarandestatus och då ville vi visa på vilka konsekvenserna blir. I dag har vi ungefär hälften så många vargar som Liljelund föreslår. Antalet revir är 50 stycken. Med 450 vargar blir antalet revir omkring 100 och det är vad jag ritat in på kartan, säger Gunnar Glöersen.
Liljelund har räknat med 450 vargar i hela landet, men för att det ska bli verklighet måste politikerna ta ett extremt kontroversiellt beslut – att köra över samerna och riva upp deras fredning från vargföryngringar. I dag råder en bred politisk enighet om att renskötselområdet inte ska ha vargrevir.