Redan 2001 var det klart att ekorrjakt skulle förbjudas. Många husägare i Norrbotten har nu drabbats när antalet ekorrar ökat explosionsartat.
Foto: Mikael Moilanen Redan 2001 var det klart att ekorrjakt skulle förbjudas. Många husägare i Norrbotten har nu drabbats när antalet ekorrar ökat explosionsartat.

Fredade ekorrar ställer till problem

Aldrig tidigare har samtal om problemekorrar i Norrbotten varit så många som i sommar. Anticimex hjälptelefon har glött av alla bekymrade husägares klagomål om de små söta gnagarna.

– Vi har märkt en svagt uppåtgående trend under flera år, men i sommar har problemen med invaderande ekorrar formligen exploderat, säger Kenneth Nordström, ansvarig för avdelningen skadedjur på Anticimex i Piteå, till Piteå-Tidningen.

Länets ekorrstam är större än den någonsin varit. En förklaring är att det är gott om mat för de små gynnarna. Jaktförbudet kan också ha påverkat utvecklingen.

Jakt på ekorre förbjöds

Redan 2001 stod det klart att jakt på ekorre skulle förbjudas.

Enligt Naturvårdsverket var förbudet motiverat med att skinnet inte längre var värdefullt och att ekorrkött inte hamnar på tallriken.

Nu handlar om det skyddsjakt för att kunna stoppa ekorrarna som fortplantar sig med bra fart. Från mars till september föds upp till tre kullar som består av tre till fem ungar var.

De bygger sina bon allt oftare inne i skyddade vindsutrymmen.

Gnager sönder i husen

– Många fastighetsägare rapporterar om ekorrar som gnagt sönder träfoder i husen och forcerat insektsnät för att skaffa tillträde till vindsplan. Föda och spillning kan förorsaka lukt. Risk för fuktskador finns, liksom ängrar som vilda pälsdjur kan bära med sig och sprida till människor, berättar Kenneth Nordström för Piteå-Tidningen.