Den fria fjälljakten på ripa tycks ha fångats i EU:s käftar. Både länsstyrelsen i Norrbotten och jägarna kräver att regeringen utreder vad som händer om sju miljoner utländska jägare får jaga i fjällen.
Foto: Kjell-Eril Moseid Den fria fjälljakten på ripa tycks ha fångats i EU:s käftar. Både länsstyrelsen i Norrbotten och jägarna kräver att regeringen utreder vad som händer om sju miljoner utländska jägare får jaga i fjällen.

Fria ripjakten fångad i EU:s gap?

Regeringen har hård press att reda ut hur det ska bli med den fria småviltjakten på statens mark i fjällen. På den ena sidan finns EU-kommissionen, som kräver svar om utländska jägare får jaga på samma villkor som svenska. På andra sidan finns jägarkåren, som tröttnat på att utländska jägare kommer och skjuter för mycket ripor direkt efter jaktpremiären den 25 augusti.

I Norrbotten finns exempel på att norrmän och italienare löser 75 procent av jaktkorten.

Den trassliga historien om fjälljakten började när de tre nordligaste länsstyrelserna bestämde att senarelägga jaktstarten för utländska jägare och dessutom införde ett tvång att guider ska vara med.

Företagare som jobbar med fjällturism klagade hos kommerskollegium, som fann att jaktreglerna strider mot EG-rätten. En företagare anmälde dessutom Sverige till EG-domstolen.

Regeringen har därefter fått brev från EU-kommissionen, som undrar om Sverige ”överträder gemenskapsrätten”, en av EU:s friheter.

– Hade det inte varit för att helikopterföretagaren anmält så hade vi inte haft den här diskussionen.

Det säger Per-Ola Eriksson, landshövding i Norrbotten, till Norrländska Socialdemokraten.

Ändrade regler i två län

Efter påtryckningar från regeringen är Norrbotten det enda av de tre länen som vägrat ändra jaktreglerna.

Rennäringsdelegationerna i Västerbotten och Jämtland beslutade att utländska jägare ska få jaga på statens mark i fjällen på samma villkor som svenska jägare.

Men Norrbotten vägrar att släppa jakten fri för sju miljoner jägare från EU- och EES-länderna. Dessutom vill länsstyrelsen att regeringen ska utreda konsekvenserna. Därmed går Norrbotten på samma linje som jägarorganisationerna.

– Nu måste jordbruksminister Eskil Erlandsson våga ta itu med frågan, kommenterar Owe Wiktorin, Jägareförbundets ordförande.

Länsstyrelsen i Norrbotten undrar om jakt kan ses som en tjänst och därmed ingå i den fria rörligheten för tjänster.

Vill inte hamna i domstolen

Magnus Kindbom, som ansvarar för jaktfrågor på jordbruksdepartementet, hävdar att tjänstefrågan gäller vad turistföretag kan erbjuda jägare.

Enligt honom är det uppenbart att jaktreglerna strider mot EG-rätten och det är stor risk att Sverige dras inför domstol.

– Vi vill inta hamna i en domstolsprocess, som kostar pengar och tar tid, där någon annan ska avgöra hur vi ska hantera frågan, säger Magnus Kindbom till Radio Norrbotten.

Inte oväntat är det norska jägarförbundet, NJFF, kritiska till Norrbottens tuffa hållning.

– Det är en paradox. Norrbotten har ju de största områdena och mest ripa, säger NJFF:s informationschef Espen Farstad till Norrbottens-Kuriren.

Han tycker att Svenska Jägareförbundet sysslar med skrämselpropaganda och politisk retorik.

Svenska jägare motanmäler

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson hävdar i sin tur att regeringen måste stå upp mot EU och förklara hur miljön och renskötseln påverkas av ett för hårt jakttryck.

Kurt Edin, från Kiruna jakt och fiske, tillhör de jägare från Norrbotten som svarat med att anmäla både Danmark, Norge och Finland till EG-domstolen.

Anledningen är att dessa länder är strängare mot utländska jägare.

– Vi får inte komma dit och jaga. Då känner vi oss diskriminerade, säger Kurt Edin till Skogsland.