Hannen som fälldes på en sjöis i Hedbynreviret i Västmanland-Örebro. Hannen och de två övriga vargar som sköts i urvalsjakten var friska, enligt SVA." > Hannen som fälldes på en sjöis i Hedbynreviret i Västmanland-Örebro. Hannen och de två övriga vargar som sköts i urvalsjakten var friska, enligt SVA.
Hannen som fälldes på en sjöis i Hedbynreviret i Västmanland-Örebro. Hannen och de två övriga vargar som sköts i urvalsjakten var friska, enligt SVA.

Friska vargar i urvalsjakten

I januari i år utfördes en riktad jakt på varg. Det var en urvalsjakt i revir där det inte fanns genetiskt värdefulla vargar. Tre vargar hann skjutas innan bevarandessidan överklagade och stoppade urvalsjakten. Nu visar undersökningarna av kropparna att de fällda vargarna var friska.

De tre fällda vargarna skickades till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, för obduktion.
Trion, två hannar och en tik, hade normal muskulatur och var vid gott hull.

Lindrigt överbett
En av vargarna hade ett lindrigt överbett, men i övrigt hade ingen av dem medfödda missbildningar eller gamla skador. Tiken hade inte fött valpar.
Ingen av vargarna bar på rävens dvärgbandmask eller hundens dvärgbandmask, men andra normalt förekommande tarmparasiter hittades.
Hela SVA-rapporten finns här.